Opdrachtnemer/project-aanjager

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het behalen van het projectresultaat/ de programmadoelstelling. De opdrachtnemer legt verantwoording af aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer stelt afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk een team samen van experts, die het vraagstuk kunnen oplossen. Dit team van projectmedewerkers kan bestaan uit:

 • Experts van partijen, die de urgentie en het belang van het probleem voor hun organisatie voelen
 • Experts uit de organisatie van onze leden (Zie ook: werkorganisatie)
 • ZZP-er
 • Zelfstarter
 • Docent/onderzoeker (verbonden aan lectoraat)
 • Student/onderzoeker

Eerste stap is te kijken welke partijen de expertise willen leveren en hoeveel uren zij beschikbaar willen stellen in het project. De GCWK treedt vervolgens op als delegerend opdrachtnemer en coordineert het proces (zie ook: ideeenfase).

De opdrachtnemer stelt zich op als expert en laat zien wat hij in huis heeft. De taken van de opdrachtnemer:

 • Uitvoeren van de opdracht
 • Voortouw nemen en proactief de opdrachtgever benaderen
 • Minimaliseren en beheersen van risico’s van de opdrachtgever
 • Definiëren verschillen in verwachtingen opdrachtgever en de realiteit
 • De opdrachtgever blijvend informeren met essentiële prestatie informatie