Bronnen van informatie


Informatie zoeken en vinden

Bekwaam je in het zoeken naar informatie, die relevant is voor de opdracht. Voor het zoeken van informatie kun je Dorien van Mulukom van de mediatheek van de Hanzehogeschool benaderen. Formuleer eerst je belangrijkste zoekcriteria. Beperk je niet tot Google en Google Scholar.

Kijk ook eens op: https://libguides.hanze.nl/literatuuronderzoek. Daar vind je ook een stappenplan voor het vaststellen van je informatiebehoefte.

Maak hier online een afspraak met Dorien van Mulukom.

Jouw netwerk

Voor het praktijkdeel van je onderzoek ga je wellicht interviews houden met interessante partijen. Je hebt ongetwijfeld ook zelf een netwerk. Vaak is dat groter dan je aanvankelijk denkt. Denk aan familie en familie van vrienden. Ook dit netwerk kan je op weg helpen bij je onderzoek. Het levert ook jou interessante contacten op en voor de Gebiedscoöperatie wellicht interessante nieuwe partners in projecten. Wie weet is dit het moment om een linkedin profiel aan te maken!

Bovendien vind je op linkedin heel veel groepen die zich bezig houden met bepaalde thema’s. Sluit je aan bij zo’n groep en maak contact met deskundigen.

We gaan er vanuit dat je zelf op zoek naar contacten voor je onderzoek. Binnen de Hanzehogeschool wordt veel onderzoek uitgevoerd, dat wellicht relaties heeft met jouw onderzoek:

Interessante werkplaats voor de circulaire economie is NICE. Kijk voor bio-based opdrachten eens bij Zernike advanced processing (ZAP) of  BERNN. Voor mobiliteit naar Hive Mobility  En voor engineering naar de IWP engineering in Assen. Ben je geinteresseerd in transities neem dan contact op met het Lectoraat Duurzaam Cooperatief Ondernemen van lector Willem Foorthuis of het Lectoraat Duurzaam Financieel Management van lector Margreet Boersma. Leg zelf je contacten voor je onderzoek. Uiteraard kun je ook je begeleidend docent vragen naar zijn netwerk op school en daarbuiten. Zie ook overzicht kennisinstituten en belangenorganisatie

Ons netwerk

Het netwerk van leden en stakeholders één van de belangrijkste assets van de Gebiedscoöperatie is. Daarom gaan we zorgvuldig om met onze relaties en hun privacy. Rond het benaderen van onze relaties voor interviews of meetings hebben we een aantal afspraken gemaakt. Voordat je contact op neemt  met een relatie van ons zal de opdrachtgever van de Gebiedscoöperatie de volgende zaken toetsen:

  • Welke bronnen heb je al geraadpleegd (zie ook bovenstaande tekst
  • Waarom wil je dit contact met de betreffende stakeholder(-s)  en wat is de opbrengst?
  • Heb je zicht op alle betrokken stakeholders?
  • Is er overleg geweest met de opdrachtgever over politieke gevoeligheden en strategische belangen.
  • Zijn er ook collega- studenten, die belang kunnen hebben bij jouw activiteit? Is een combinatie mogelijk?
  • Is er een medewerker van de gebiedscoöperatie al bezig met voorbereidingen voor een interview of meeting.
  • Heb je inzicht in de vragen, die je wilt stellen?  Of de inhoud die je wilt presenteren?
  • Wat is de toegevoegde waarde voor onze stakeholders?  Levert de meeting nieuwe kennis op?

Dataverzameling

Kwalitatief onderzoek richt zich op de kwaliteit van de data door de nadruk te leggen op het begrijpen van een kleine onderzoeksgroep of een ander onderzoeksobject. Het eigen subjectieve perspectief kan hierin een belangrijke rol spelen. Kwantitatief onderzoek richt zich daarentegen op het verzamelen en analyseren van cijfermatige gegevens en gebruikt daarvoor een onderzoeksgroep met meer respondenten die zodoende een grotere kwantiteit aan data oplevert. Door de cijfermatige benadering ligt de nadruk niet op het begrijpen, maar op het verklaren van relaties tussen variabelen.

Voorbeelden van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden:

Kwantitatief Kwalitatief
Enquêtes Diepte-interview
Experimenteel onderzoek (Participerende) observatie
Monitoring Focusgroep
Gestructureerde interviews Casestudies

De onderzoeker is verantwoordelijk voor het zoeken van respondenten voor het onderzoek. In de praktijk blijkt dat kwantitatief onderzoek zelden een betrouwbare steekproef oplevert. Door enquete-moeheid komt er over het algemeen weinig respons binnen. De steekproef is nooit representatief waardoor aan het onderzoek geen betrouwbare conclusies kunnen worden verbonden. De voorkeur van de IWP Noordhorn gaat uit naar kwalitatief onderzoek. Voordeel van een interview is bovendien dat er doorgevraagd kan worden.

Als er desondanks toch gekozen wordt voor een enquete is de onderzoeker verantwoordelijk voor het zoeken van respondenten. De docent beoordeeld de enquete inhoudelijk. Enquetes kunnen door onderzoekers worden verspreid via social media.