Rollen en taken


Functieloos werken

Binnen de organisatie van  de Gebiedscooperatie Westerkwartier stimuleren we functieloos werken. We gaan uit van het aanbod van talenten van de medewerkers van de GCWK en haar partners. De koppeling tussen talent en functies vindt daarbij plaats in ‘rollen’. Als de rollen goed zijn gedefinieerd, herkennen medewerkers hun eigen kwaliteiten en drijfveren in de rollen. In onze primaire processen kennen we de volgende rollen:

We stellen ons voortdurend de vraag: ‘Wie kan wat op welk moment bijdragen vanuit welke rol?’ In plaats van: ‘Wat moet je kunnen om een vaststaande functie te kunnen vervullen?’ Vraagstukken en opgaven die op ons afkomen, worden dan beantwoord vanuit het gegeven dat de medewerkers die nú bij de organisatie werken ook degenen zijn die het werk kunnen en willen oppakken. Er wordt niet gekeken naar de functie en het bijbehorende competentieprofiel, maar meer naar de rol(-len) die je vervult en de rollen die nodig zijn om het creatieve proces goed te laten verlopen.

Elke deelnemer heeft een rol. Zonder rol heeft iemand niets te zoeken in een project. Besef ook goed met welke rol je in een project. Ben je opdrachtgever of opdrachtnemer. Kortom weet welke rol je hebt als je ergens aanschuift!!!

Zonder ons daar altijd even bewust van te zijn, schakelen we naar verschillende rollen als ouder, zus, broer, partner of professional. Steeds opnieuw een andere rol in een bepaalde situatie en context. De rol die je op dat moment inneemt maakt duidelijk wie je bent, waar je voor staat en wat je doet. Professionaliteit heeft dan ook veel te maken met de vaardigheid om bewust rollen te activeren of uit te schakelen.

Je kunt een rol beschouwen als de verbinding tussen jou als persoon en het systeem (privéwereld, professionele- of organisatieomgeving) waarin je op dat moment functioneert. De rol is dan een brug tussen je binnenwereld en de buitenwereld. Sterker nog: zonder rol ben je er niet, doe je niet mee en heb je geen betekenis.

Als je een rol vervult die goed bij je past, die aansluit bij je vaardigheden en talenten, merk je automatisch dat het lekker loopt. Je krijgt zaken makkelijk voor elkaar, tegenslagen zijn opeens uitdagingen en je zit goed in je vel. Je straalt gewoon uit dat je in de juiste rol zit en onvermijdelijk zien anderen dat ook!

Wanneer je goed beseft welke professionele rol je vervult en met welk doel je uitvoering geeft aan die rol, weet je precies wat je moet doen en wanneer je moet handelen. Alles wat buiten je rol valt is in beginsel niet van jou. En het maakt je bewust wanneer je oneigenlijke rollen krijgt opgedrongen. Dat gebeurt nog al eens in organisaties en leidt op een of andere manier altijd wel tot spanningen.

Een professionele rol is veel specifieker en dichter bij jezelf dan een functie of het moeten voldoen aan voorgeschreven competenties. Op het moment dat je begrijpt welke rol je hebt en wat er van je verwacht wordt dan weet je ook welke vaardigheden verder ontwikkeld moeten worden. Dan is leren een opeens proces van binnenuit, iets wat je graag wilt en waarvoor je gemotiveerd bent. En dat leert zoveel leuker en sneller!

Bewust weten en ervaren dat je rollen vervult geeft veel meer keuzemogelijkheden in je werk. Je bent niet de professional, je vervult een overeenkomstige rol als professional. Door met afstand naar je eigen rollen te kijken kun je flexibel schakelen tussen rollen. Kritiek en dingen die fout gaan kun je beter relativeren. Je gaat soepeler om met weerstanden en je kunt je doelen veel makkelijker afstemmen met anderen.

De manier waarop uitdrukking wordt gegeven aan een rol is de weerspiegeling van je essentie. Het gaat om denken, voelen en handelen vanuit je volle vermogens. Je authenticiteit en je ware zijn geven kleur en scherpte aan je rol. Als je dit echt beseft en voelt, werk je vanuit je kracht, vanuit je spontaniteit en creativiteit. Precies dit verschil maakt je zo mooi anders