Aanspreekpunt/Accountmanager

Een accountmanager is iemand die fungeert als intermediair tussen een klant en de organisatie die hij vertegenwoordigt. De term accountmanager houdt niet zozeer verband met het managen van (of leiding geven aan) mensen, maar op het managen (of beheren) van klanten ofwel accounts. Het vak accountmanagement is in feite een combinatie van relatiebeheer en sales.

  • Op reguliere basis onderhouden van contact met zijn of haar bedrijven en de verbindingsofficieren van de leden;
  • Beheren en uitbouwen relaties
  • Uitnodigen van contacten voor meetings;
  • Beheren contracten;
  • Afspraken maken met ondernemers m.b.t. propositie/lidmaatschap/betrokkenheid.