Samen werken aan een betekenisvol, regionaal Eco-systeem

De innovatiewerkplaats wil graag met u samenwerken op het snijvlak van innovatie, vitaliteit, leefbaarheid en talentontwikkeling. We zoeken partnerships met partijen die de ambitie hebben om samen de regio nóg prominenter op de kaart te zetten. Kortom we creëren samen een nieuw ecosysteem, waarin en de onderlinge verbondenheid en samenwerking in de regio tot uitdrukking komt.

Alle bedrijven kunnen meebouwen aan een innovatieve regio. We delen daarbij één grote uitdaging: het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Daarnaast willen we investeren in het vestigingsklimaat, woonklimaat en de gezondheid van medewerkers en inwoners, zodat we aantrekkingskracht van de regio kunnen versterken. Door onze krachten te bundelen staan we sterker.

In het Westerkwartier creëren we samen tastbare meerwaarde voor de bedrijven, hun werknemers en een ieder in de regio.

Een regio waar bedrijven streven naar betekenismaximalisatie in plaats van winstmaximalisatie omdat zij begrijpen dat het streven naar winst niet betekenisvol is, maar het streven naar betekenis wel winstgevend. De belangrijkste vraag voor bedrijven in de betekeniseconomie is: ‘Hoe kan ik meer betekenen in het leven van mijn klanten, mijn collega’s en de maatschappij?’