De Gebiedscooperatie Westerkwartier wil graag met u samenwerken op het snijvlak van innovatie, vitaliteit, leefbaarheid en talentontwikkeling. We zoeken partnerships met partijen die de ambitie hebben om samen de regio nóg prominenter op de kaart te zetten. Kortom we creëren samen een nieuw ecosysteem, waarin en de onderlinge verbondenheid en samenwerking in deze regio tot uitdrukking komt.

Alle bedrijven in de regio kunnen meebouwen aan het merk Westerkwartier als innovatieve regio. We delen daarbij één grote uitdaging: het aantrekken en behouden van talent. Daarnaast willen we investeren in het vestigingsklimaat en de gezondheid van medewerkers en inwoners, zodat we aantrekkingskracht van de regio kunnen versterken. Door onze krachten te bundelen staan we sterker.

In het Westerkwartier creëren we tastbare meerwaarde voor de bedrijven, hun werknemers en eenieder in de regio.