Het onderwijs wil vanuit het onderzoek fungeren als deskundige partners die langdurig en proactief meedenken over de vraag hoe processen, producten en diensten permanent doorontwikkeld kunnen worden. Dit doen we in lerende communities bestaan uit onder andere studenten, docenten, lectoren, ondernemers en andere stakeholders in het gebied. In de communities wordt aan uiteenlopende vraagstukken gewerkt. Onder een community verstaan wij een groep mensen rondom één thema, die geregeld bijeenkomt, samen aan projecten werkt, afspraken maakt, verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar heeft en al doende systematisch en structureel leert. Vanuit een community werken we aan innovaties met het oog op kennis, systemen, structuren en businessmodellen. Daarom duiden we de communities ook aan als COIL: Community Of Innovative Learners.

 

Een COIL is een organisatievorm waarin een heterogene groep mensen, over de grenzen van formele organisaties, projecten of afdelingen heen, kennis ontwikkelt en deelt, samenwerkt en bijdraagt aan het oplossen van problemen of vraagstukken. Zij doen dit in een continu proces, dat het leren van zowel de individuele deelnemer als het collectief bevordert. De lerende community werkt op basis van gezamenlijke doelen, waarden en praktijken, zoals betrokkenheid, partnerschap, continuïteit, individuele benadering, vertrouwen, verantwoordelijkheid, teamgeest, flexibiliteit en gemeenschapszin. Kerneigenschappen van een lerende community zijn:

 

  • Gedeeld en ondersteunend leiderschap: leiderschapsactiviteiten op formele en informele posities, waarbij formeel leiderschap noodzakelijk is om een lerende community te bouwen en te onderhouden, maar altijd op de achtergrond en met ruimte voor anderen.
  • Gedeelde visie en waarden: mensen die in eenzelfde context werken vormen pas een community als zij samen dezelfde visie voor ogen hebben en vanuit dezelfde waarden werken.
  • Collectief doelgericht leren en toepassen van het geleerde: continu / iteratief proces: leren (door doen), reflecteren op ervaring, nieuwe inzichten genereren en delen, gezamenlijke beslissingen nemen en het geleerde in de praktijk brengen.
  • Persoonlijke werkervaring: delen van best practice en geven / ontvangen van feedback / feedforward, niet (be) oordelend, maar als onderdeel van ‘peers helpen peers’.
  • Ondersteunende condities: condities en capaciteiten binnen een (school)organisatie om een lerende community te kunnen bouwen en onderhouden. Heeft betrekking op zowel cultuur en relaties als materiële faciliteiten. Een model voor community learning In de afgelopen maanden hebben we nagedacht hoe je het leren in een community het beste modelmatig zou kunnen beschrijven. Met een model bedoelen we in deze context een vereenvoudigde, tot de kernelementen beperkte weergave van een bepaald proces of systeem.