Inspirerende gastles op het Gomarus College in Zuidhorn

Samen zoeken naar oplossingen, door Hesse Woertink (leerling uit klas 3HV)

 

‘Wie weet wat gebiedscoöperatie betekent?’ Hans Bergsma, directeur van Gebiedscoöperatie Westerkwartier stelde deze vraag afgelopen maandag aan klas 3HV van het Gomarus College in Zuidhorn.

De klas is met aardrijkskunde bezig met een hoofdstuk over Nederland in ontwikkeling en kreeg daarom deze gastles aangeboden. ‘Gebiedscoöperatie gaat over het samenwerken van bedrijven en organisaties,’ legde Hans Bergsma uit. Door samenwerken kunnen ondernemers, overheid en onderwijs beter inspelen op technologische ontwikkelingen, de klimaatverandering en de digitalisering, om zo tot goede oplossingen te komen.

Hans Bergsma liet de klas ook nadenken over het vinden van oplossingen, om alle spelers beter te laten samenwerken. Dit allemaal om de duurzaamheid te vergroten en de economische groei te stimuleren. En zo kwamen ze met allerlei ideeën. Een idee was om meer drones en zonne-energie te gebruiken en om bijvoorbeeld mensen met een beperking of gevangenen bomen te laten snoeien. Ook energie uit mest halen werd geopperd en de opleidingen aanpassen aan de ontwikkelingen leek ook verstandig. In ieder geval was het een geslaagde gastles. Hans Bergsma  heeft laten zien dat als er een verbinding ontstaat wanneer er wordt samengewerkt en als kennis wordt gedeeld tussen verschillende bedrijven en organisaties, er nog heel wat winst voor ons te behalen valt.