Interactieve planvorming

De afgelopen jaren zijn er rond thema’s die spelen in het Ommeland van de stad Groningen, masterclasses Leader Centraal en Leader Westerkwartier georganiseerd. Vanuit deze thema’s worden nu projecten uitgewerkt die we willen schakelen met Europese trajecten Interreg, Life, POP, etc.
1. Heerlijk Groningen
Vraag: Hoe komen we tot een netwerk waarin alle partijen die voedsel afnemen in de stad participeren?

2. Groeninghen Paard
Vraag: Hoe ontsluiten we het netwerk van partijen die belangrijk zijn voor deelname aan de themaweek? Denk hierbij aan provincie Groningen/ Drenthe, gemeente Groningen en de diverse ondernemers en maatschappelijke instellingen. Hoe gaan we om met belangen bij verschillende partijen?

3. Groeninghen Water
Vraag: Welke partijen zijn belangrijk voor de verder ontwikkeling van initiatieven op het thema water in de laagveengordel rond de stad Groningen. Welke belangen hebben de verschillende partijen en hoe kunnen die belangen bij elkaar worden gebracht.