Intern en extern communiceren

Aktiviteiten

  • Opstellen, beoordelen en/of actualiseren van het communicatiebeleid (eventueel in samenwerking met communicatie-professionals)
  • Bijhouden van ontwikkelingen in het vakgebied (zowel intern als extern) met het oog op eventuele relevantie voor het eigen communicatiebeleid
  • Het opstellen van of bijdragen aan het opstellen van een communicatieplan
  • Het maken van een functioneel ontwerp voor een nieuwe web-site.
  • Bijdragen aan de opstelling en naleving van het communicatiebeleid en/of het communicatieplan
  • Initiëren en onderhouden van contacten met opdrachtgevers en/of andere partners
  • Inventariseren van wensen, verwachtingen en eisen van de opdrachtgever of doelgroep
  • Verlenen van advies over communicatiemix en –oplossingen (positionering, doelgroep-bepaling, (social) media-uitingen, huisstijl, persberichten)
  • Schrijven, beoordelen en/of redigeren van zowel online als offline communicatie-uitingen, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, persberichten, wervende artikelen en social media-berichten
  • Coördineren en/of (mede) organiseren van persconferenties, voorlichtingsbijeenkomsten en andere manifestaties (zie ook event-manager )