Internationale REFRAME-bijeenkomst in het Belgische Damme

Van 13 tot en met 15 november vond er een REFRAME-bijeenkomst plaats in het Belgische Damme. Natuurlijk hebben de Internationale partners digitaal veel contact met elkaar en worden ervaringen gedeeld, zie ook het Online Resource Center, maar echt leren en inspireren gebeurt veelal face-2-face. De drie dagen in Damme bestaan uit vele presentaties, workshops en interessante bedrijfsbezoeken.

De Gebiedscoöperatie ontwikkelt een regionale voedselketen waarin regionale grootkeukens een belangrijke rol hebben als afnemer. In België bezoeken we AZ Zeno, het ziekenhuis van Knokke, waar per dag zo’n 1.000 maaltijden worden bereid. Dit ziekenhuis is enkele jaren geleden gebouwd. Met de nieuwbouw hebben ze ook een nieuw voedselsysteem geïntegreerd. Zo zijn ze bijvoorbeeld gaan samenwerken met een lokale boer. Samen met de boer stellen ze een teeltplan op, waarbij het ziekenhuis de zaden inkoopt. Zo delen ze het risico. Mocht een deel van de oogst mislukken, is dit niet alleen ten nadele van de boer maar ook van het ziekenhuis. Gezamenlijk dragen ze zorg voor een regionale keten. Echter, dit moet natuurlijk altijd in goede samenwerking met een andere leverancier voor eventuele back-up. Het vraagt daarbij om flexibiliteit in de keuken. We werden rondgeleid door onder andere het hoofd van de keuken. Hij vertelde vol enthousiasme dat hij niet meer anders zou willen, omdat hij nu kan koken met verse producten waarvan hij weet waar ze vandaan komen. Het ziekenhuis produceert naast maaltijden voor hun eigen patiënten en personeel, ook maaltijden voor zorginstellingen, meerdere kinderopvang locaties en een zorghotel in de buurt.

In Nederland koken veel ziekenhuizen niet meer met onbewerkte producten vanwege efficiëntie, maar dit is een mooi voorbeeld hoe het ook kan. In de Food Factory worden maaltijdcomponenten tot complete maaltijden geproduceerd bestaande uit zoveel mogelijk in Noord-Nederland geproduceerde ingrediënten. En dat de Noord-Nederlandse zorginstellingen aan het stuur willen zitten van een gezonde, duurzame en regionale voedselketen, heeft u eerder kunnen lezen.

De Gebiedscoöperatie is nu met alle schakels in de voedselketen bezig. Inmiddels zijn zo’n 14 productgroepen aangehaakt, worden verschillende verwerkingsstappen ontwikkeld, wordt er gewerkt aan duurzaam transport en organisch verpakkingsmateriaal en haken steeds meer grote afnemers aan. De regionale voedselketen krijgt steeds meer vorm!