Iwemaboerderij in Oostergast Zuidhorn maakt plaats voor Innovatieboerderij

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt op dit moment aan een plan om op de locatie van de Iwemaboerderij in de Oostergast in Zuidhorn een Innovatieboerderij te realiseren. Een heel bijzonder proces waarin de Gebiedscoöperatie en de gemeente samen met de regionale onderwijsinstellingen, lokale ondernemers en bewoners de krachten gaan bundelen om het meest vooruitstrevende gebouw in de regio te realiseren. De Iwemaboerderij is al een aantal jaren niet meer in bedrijf als boerderij. In afwachting van de plannen heeft de boerderij lange tijd leeg gestaan. Het voorhuis is wel bewoond geweest.

Sloopwerkzaamheden
De staat van de schuur van de boerderij is de laatste tijd zo slecht geworden, dat deze gevaar oplevert. De gemeente laat daarom de schuur slopen. Daarbij verwijdert de sloper ook een geringe hoeveelheid asbest, dat in de schuur en het voorhuis is gevonden. Een gecertificeerd sloopbedrijf voert de sloopwerkzaamheden uit. Het bedrijf begint in de loop van week 46 met de werkzaamheden. Zij beginnen met de asbestsanering en slopen daarna de schuur. Het voorhuis blijft verder behouden. De planning is dat de sloopwerkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond. De omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

Innovatieboerderij
Het plan voor de Innovatieboerderij begint steeds meer vorm te krijgen. De Gebiedscoöperatie wil de omwonenden en andere belangstellenden daar graag over vertellen en organiseert daarom een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is dinsdag 29 november aanstaande van 19.30 – 20.30 uur in zalencentrum Balk in Zuidhorn.