Jakob Zwinderman – Sherpas Proyects

Het bedrijf van Jakob heet Sherpas Proyects, met drie maten en vijf freelancers (mede projectleiders, trainers, acteurs) verzorgen ze projectleiding, trainingen en coaching. Ze werken door het hele land. En soms ook “even” daarbuiten. De doelgroepen zijn managers, projectmanagers, inkopers en management assistenten. Per jaar verzorgen ze vier langdurige persoonlijke en teamontwikkelingstrajecten. Ze gaan soms tien maanden aan de slag met een groep. Ze hebben inmiddels ook meerdere boeken en artikelen geschreven over teams en project assistentie.

 

Jakob aan het woord:

Via een tip hoorde ik op de radio een interview met Willem Foorthuis. Behalve dat hij een inspirerend verhaal heeft, herkende ik hem ook nog uit mijn jeugd in Nieuwe Pekela. Via de radio uitzending en de wil de coöperatie ook naar Zuid- en Oost-Groningen te brengen zijn de contacten met de Gebiedscoöperatie steviger geworden. Ik geloof in de opzet, ik zie veel meerwaarde in de innovatiewerkplaatsen. We delen de ervaringen en werken aan het verspreiden van de coöperatieve gedachte.

Gebiedsontwikkeling is het doel waar we voor gaan. Ondernemers, onderwijs en een faciliterende overheid laten samenwerken. Programmalijnen die innovatie brengen naar de regio, groei van bedrijven, nieuwe werkgelegenheid & nieuwe kansen voor alle inwoners. Nieuw elan in een regio die wel een oppepper kan gebruiken.

Mijn doel is alle ondernemers en alle ondernemersverenigingen bij elkaar te brengen. Van werk komt werk. Op basis van de programmalijnen zullen we op allerlei bestaande initiatieven en bedrijven komen. Samen met een scala aan welwillende onderwijsinstellingen gaan we ver komen.