Jonge boeren tekenen het boerenbedrijf van 2027 tijdens workshop coöperatief ondernemen

Op woensdag 22 september organiseerde de Gebiedscoöperatie Westerkwartier een workshop over coöperatieve verdienmodellen in een regionale voedselketen. Het was één van de onderdelen van de Agri Jongerendag, georganiseerd door de Rabobank.

Workshop coöperatief opereren in de voedselketen

Namens de Gebiedscoöperatie Westerkwartier verzorgden Monique Schaminee, Eric Veldwiesch en Maarten Groeneveld de workshop. Zij namen de deelnemers eerst mee in het ontstaan van coöperaties in Nederland, om vervolgens uit te leggen dat de Gebiedscoöperatie Westerkwartier inspeelt op de oude traditie van coöperaties en deze in de 21e eeuw zet: de coöperatie nieuwe stijl. vernieuwend door een integrale en thema-overstijgende aanpak. Van energie tot landbouw, van zorg tot leefbaarheid; iedere partij in het Westerkwartier kan lid worden.

Vervolgens werd het project REFRAME geïntroduceerd. REFRAME staat voor het herstellen van de regionale voedselketen en wil met name het MKB is de voedselbranche versterken en vernieuwen.

In en out of the box kijken

Na deze introductie was het tijd voor de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. Verdeeld in groepjes kregen ze de opdracht mee om het ‘Boerenbedrijf van 2027’ te tekenen. Ze kregen daarbij een bijzondere opdracht mee: kijk niet eerst ‘out of the box’, maar haal eerst eens het optimale uit je ‘eigen box’.  De agrarische sector heeft nog zoveel verborgen business modellen in zich. Hierna werd de stap gemaakt naar ‘out of the box’: compleet nieuwe ideeën voor de boerderij van de toekomst.

Zonnepanelen, windmolens en aardwarmte werden als energiebron getekend. Ook stond een nog betere samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouderijen op papier. Zij kunnen in de ogen van de jonge boeren nog veel meer doen met reststromen. Hier kan een regionale reststromen coöperatie uitkomst bieden. Waar er vandaag de dag al drones met gps over de landerijen heen vliegen, ziet een groep jonge boeren het voor zich dat de koeien gps gestuurd door het land lopen. Zo kun je voor een ideale begrazing en verdeling van de mest zorgen. Is dit een reëel idee?

Toekomstmuziek? Het doet er niet toe. De jonge boeren hebben door dat er iets moet veranderen in hun branche willen ze allemaal hun baan behouden. Vandaag hebben ze daar gezamenlijk over nagedacht en binnen REFRAME gaan we dat nog veel vaker doen, maar dan wel met de gehele keten aan tafel.