Landscape Office; ecologische monitoring

Er is momenteel veel vraag nog ecologische monitoring in het Westerkwartier. Hoe kan het onderwijs hier aan bijdragen? Hoe brengen we vraag en aanbod beter bij elkaar? Het “Landscape Office” kan hier een belangrijke rol in spelen.

Gister zijn enkele partijen (Terra MBO, Boer & Natuur, IVN, van Hall Larenstein, Staatsbosbeheer, Buro Bakker & Gebiedscoöperatie) bijeen gekomen om vorm te geven aan deze samenwerking. Op korte termijn zijn er grote gebieden die gemonitord moeten worden, het merendeel is intussen uitbesteedt. Op korte termijn is er echter een interessant project; ecologische monitoring van de Marumerlage. Een natuurgebied dat pas sinds kort ingericht is. Hier kan derhalve een 0 meting plaatsvinden wat betreft de monitoring. In januari zal er een startexcursie plaatsvinden, dan gaan de partijen kijken hoe ze verder invulling kunnen geven aan dit project.

Het is uiteraard erg belangrijk om te kijken hoe er structureel samengewerkt kan worden. Niet continu losse projecten, maar samen iets opbouwen. Op die manier creëer je meerwaarde voor alle betrokken partijen. Later meer.