Met ingang van het schooljaar 2015 / 2016 heeft de Gebiedscoöperatie haar eigen lectoraat:
Duurzaam Coöperatief Ondernemen (DCO). Het is ondergebracht bij Hanzehogeschool Groningen en is gekoppeld aan het lectoraat Duurzaam Financieel Management  Lector Willem Foorthuis zal praktijkgericht onderzoek naar coöperatieve ondernemendheid stimuleren en (jonge) onderzoekers tijdens hun research begeleiden en ondersteunen.

“Ik wil dat we samen meer inzicht verkrijgen in regionale coöperatieve ketens. In elk thema van het werkprogramma van de Gebiedscoöperatie zitten zulke coöperatieve ketens. Ik bedoel bijvoorbeeld voedselketens, maar ook zorg- en energieketens. En de biobased economy is immers zonder ketens en kringlopen niet eens voor te stellen. Maar ook het coöperatiemodel als zodanig vraagt om nieuwe en betrouwbare ketens: tussen de verschillende partnerorganisaties, de betrokken mensen, en de shareholders in de regio. Dat vraagt van ons allemaal dat we ons slim specialiseren. We hebben het meest aan elkaar als we met elkaar over een breed spectrum aan kennis, competenties en capaciteiten beschikken.”

Wat zal in het lectoraat gaan gebeuren?
Het lectoraat zal bijdragen aan de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord, sociaal, duurzaam en regionaal geworteld ondernemerschap met nieuwe verantwoordelijkheden en kansen voor de regionale shareholders. We gaan onderzoeken hoe je financieel én maatschappelijk rendement kunt behalen. Daarnaast willen we bestuurs-, financierings- en verdienmodellen gaan ontwikkelen die gebaseerd zijn op transparantie en evenwichtige zeggenschap van alle betrokken.

Om dit mogelijk te maken worden projecten voorbereid die de vragen uit de praktijk kunnen beantwoorden, samen met ondernemers, studenten, docenten en andere professionals.

Voor achtergronden, doelen en aanpak van het lectoraat kunt u hier een uitvoerige beschrijving van het lectoraat DCO downloaden.

De projectbeschrijvingen vindt u hier: