De Gebiedscoöperatie Westerkwartier bestaat inmiddels 5 jaar. 5 jaren waarin we op een unieke wijze samenwerken in de regio, de relaties met het onderwijs structureel hebben gemaakt en zowel regionale, nationale als internationale erkenning hebben gekregen. Het meest recente voorbeeld hiervan is het winnen van de Langmanprijs.

De Langmanprijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. Noord-Nederland als sterk collectief, los van provinciegrenzen.

De Gebiedscoöperatie fungeert als motor van het netwerk. Het Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen ontwikkelt modellen om het unieke samenwerkingsverband te optimaliseren. Het directieteam van de Gebiedscoöperatie voert deze strategie vervolgens uit.

Lector Willem Foorthuis en directeur Hans Bergsma delen hun kennis en kunde erg graag met anderen! Mocht u interesse hebben een lezing of workshop omtrent de unieke samenwerkingsvorm van de Gebiedscoöperatie, verzorgen wij dat graag voor u. Een offerte kunt u opvragen door te mailen naar info@gcwk.nl. Vermeld daarbij de volgende zaken:

  • Datum, tijdstip en locatie
  • Organisator
  • In welke specifieke punten bent u geïnteresseerd?
  • Welke rol heeft u in gedachten tijdens de bijeenkomst?