Duurzaam ondernemen is cruciaal voor de Gebiedscoöperatie. Het is zelfs essentieel voor het voortbestaan. Bij alle keuzes binnen de organisatie speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Er zijn al mooie stappen gezet. We hebben daarnaast ook volop ambities voor de toekomst!

Bij al deze ontwikkelingen spelen de medewerkers en leden een belangrijke rol. Alle medewerkers & leden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling. We streven ernaar om volledig transparant te werken.

“Voor de regio – door de regio – met de regio”


Hoe doen we dit?

In 2016 hebben wij meegedaan aan het koploperproject, waarin je samen met andere organisaties optrekt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Op dit moment integreren wij MVO in onze projecten en gebiedsagenda. Daarmee garanderen we dat alle aankomende projecten passen binnen ons MVO beleid. Hierbij focussen wij ons op dat people, planet en profit in balans is.

People

Iedereen in de samenleving verdient een eerlijke kans! Daar staan we als Gebiedscoöperatie voor. Een belangrijk en actief thema binnen de Gebiedscoöperatie is dan ook het sociaal domein. Workcept is 1 van de pijlers binnen dit thema, we werken samen aan een mooier, socialer en economisch sterkere streek!

Planet

Wij proberen op de huidige locatie zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Op termijn zouden we graag naar een duurzamer pand willen gaan, om duurzaamheid naar een hoger niveau te brengen. Tot die tijd proberen we de aandacht te vestigen op het niet gebruiken van one single-use plastics, printarm werken en een lichtprotocol. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de milieu-impact binnen onze projecten te verkleinen, zoals bij de regionale voedselketen.

Profit

De financiële baten dienen in balans te zijn met de maatschappelijke baten. Hier pleiten wij dan ook voor bij onze interne processen. Bij de nieuwe businessmodellen die we ontwikkelen drukken we de maatschappelijke waarden ook uit. Hierdoor vindt er een transitie plaats van alleen denken aan economisch belang naar tevens denken aan maatschappelijk belang.