Marumerlage; regioleren krijgt steeds meer vorm!

De Marumerlage krijgt steeds meer vorm. Daar sluit de ontwikkeling van het regioleren goed bij aan. Zowel de Marumerlage als het houtsingelbeheer zijn projecten waar studenten van Terra MBO Groningen de komende tijd mee aan de slag gaan in het kader van regioleren.

Vandaag zijn de Gebiedscoöperatie, Staatsbosbeheer, de Dotterbloem en docenten en studenten van Terra MBO Groningen gezamenlijk op excursie geweest door de Marumerlage. Staatsbosbeheer en de Dotterbloem hebben vraagstukken op het gebied van bodem & begrazing. Aan de hand van de excursie door het gebied is er duidelijkheid gecreëerd. Hoe ziet de huidige situatie eruit en wat zijn de wensen voor nu en in de toekomst.

Marumerlage 2

De studenten gaan met de vraagstukken aan de slag en zullen 28 januari met een offerte komen wat betreft bodem, begrazing en ook mogelijke verdienmodellen voor het gebied. Later meer!