Marumerlage, samen komen we verder!

Met een ruim aantal betrokken partijen/personen hebben we op 16 april jl. gekeken naar de mogelijkheden in de Marumerlage. Er waren volop ideeën die de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Staatsbosbeheer vervolgens onderzocht hebben.

We willen u nu uitnodigen voor de vervolgbijeenkomst op maandag 29 juni 2015 van 20:00 uur (inloop 19:45 uur) tot 21:30 uur in café Marktzicht te Marum, waar de uitkomsten van de vorige bijeenkomst gepresenteerd worden. De volgende onderwerpen komen naar voren:

  • Ideeën die daadwerkelijk uitgewerkt kunnen worden in het gebied.
  • Ideeën die nog verder onderzocht dienen te worden (werkgroepen).
  • Ideeën die aan de hand van kennisvragen door studenten onderzocht kunnen worden.
  • Daarnaast zijn er enkele ideeën die niet uitgewerkt kunnen worden, minder dan 10%.

 

Wilt u bij deze vervolgbijeenkomst aanwezig zijn en met ons de volgende stap zetten? Meld u dan aan voor woensdag 24 juni.

We zien u graag op maandag 29 juni