Marumerlage; toekomst in beeld

Gisteravond zijn de werkgroepleden van de Marumerlage bij elkaar gekomen in het sfeervolle eetcafé Vredewold te Noordwijk om de plannen voor het gebied te bespreken. Wat kan op korte termijn uitgevoerd worden? Wat zijn plannen voor de toekomst? Welke plannen moeten nog aangescherpt worden?

De Marumerlage heeft 3 werkgroepen; recreatie, geschiedenis & educatie. De werkgroepen hebben geweldige ideeën voor het gebied bedacht; een Marumerlage wildernis (in een klein gedeelte van het gebied), routes voor wandelaars, mountainbikers en paard & wagen, een historische route. Daarnaast zijn er ook volop ideeën wat betreft educatie; bijvoorbeeld een “zeecontainer” met insectenwand die ook gebruikt kan worden als opslag voor materialen om proefjes in het gebied uit te voeren.

Bij al deze ideeën hebben de werkgroepleden rekening gehouden met het gebied, oftewel bescherming van de natuur. De natuur zal continu blijven veranderen, wat ook effect zal hebben op de plannen. Wat nu nog niet kan, kan over een paar jaar misschien wel en andersom. Beschutting zal een belangrijke rol gaan spelen in het gebied.

Rond februari komen de werkgroepleden weer bij elkaar komen om enkele plannen definitief vast te stellen. Later meer.