Mededeling Loket Levende Dorpen

Door de vele gehonoreerde burgerinitiatieven moeten wij u helaas mededelen dat de bodem van de subsidiepot van het Loket Levende Dorpen is bereikt. Het loket is inmiddels niet meer open. Na 1 januari 2018 kunnen weer nieuwe subsidie-aanvragen ingediend worden en wel bij het loket bewonersinitiatieven van de provincie Groningen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.