Meer dan tweeduizend studenten brengen voedselproducenten regio Groningen in kaart tijdens Foodweek

In de week van maandag 26 tot en met vrijdag 30 september gaan 2000 studenten de voedselproducenten en –verwerkers in de regio Groningen en de kop van Drenthe in kaart brengen. Dit gebeurt allemaal in de Foodweek, de start voor het opzetten van een slimme regionale voedselketen. De Foodweek wordt geopend bij de Hanzehogeschool Groningen en de week wordt afgesloten met een ondernemersmiddag bij Terra Groningen.

Produceren voor eigen regio

We doen het ontzettend goed, als agrarische ondernemers en bedrijven in de agro- en foodindustrie in Noord-Nederland. We produceren voor de wereldmarkt en zijn van groot belang voor de economie. Maar het grootste deel van onze productie gaat als bulk naar de export. Vanwege de concurrentie op prijs wordt weinig verdiend, en de toegevoegde waarde voor de regio is klein. Waarom gaan we niet produceren voor de eigen regio? Samen een alternatief ontwikkelen voor het huidige model? Innovatie, duurzaamheid en winst voor de regio en de regionale ondernemers.

Studenten brengen voedselproducenten en –verwerkers in kaart

In de regio Groningen willen we dit waar maken. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is samen met een aantal partners: Gemeente Groningen, Terra MBO en Hanzehogeschool Groningen een programma gestart voor de bouw van een slimme regionale voedselketen. In de week van 26 t/m 30 september gaan we grootschalig van start. Een ploeg van 2000 leerlingen en studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Terra Groningen, Terra Winsum, Terra Oldekerk, Terra Meppel, Lauwerscollege Grijpskerk en rsg de Borgen in Leek brengen gedurende de week alle voedselproducenten en –verwerkers in de regio in kaart. De eerste stap in een reeks van meerjarige activiteiten om ons doel te bereiken. Daarnaast verkennen we de vraagkant. Hoeveel maaltijden hebben de ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio nodig? Welke ingrediënten zitten daarin en hoe moeten die worden aangeleverd? Na die week weten we of regionale aanbieders kunnen leveren wat er gevraagd wordt. Of zitten er gaten tussen die we kunnen dichten?

De Grande Opening is op dinsdag 27 september van 16:00 uur tot 17:00 uur bij de Hanzehogeschool Groningen. Dit is een samenkomst van ruim 300 studenten van de Hanzehogeschool en Terra MBO. Tijdens de opening is er een inspirerend verhaal van Albert Nieuwenhuis een oud-Hanzehogeschool student die onderzoek deed naar de voedselketen. Gevolgd door een verrassende voedselketenquiz. Daarnaast zijn er toespraken van Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen, Rob Verhofstad, lid College van Bestuur van de Hanzehogeschool, Ton Wennink, lid College van Bestuur van Terra MBO, Hans Bergsma, directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier, lokale politiek en lokale ondernemers.

Gedurende de week gaat de Gebiedscoöperatie met de Foodweek truck bij de andere deelnemende scholen langs, hier zijn toespraken van lokale ondernemers en lokale politiek en daarnaast de voedselketenquiz die stof tot nadenken geeft.

De week wordt afgesloten op vrijdag 30 september van 14:30 uur tot 17:00 uur met een Ondernemersmiddag bij Terra Groningen. Hier gaan vertegenwoordigers uit het onderwijs, overheid en ondernemers bepalen hoe we doorgaan met onze voedselketen. In een reeks van korte pitches worden de resultaten van de Foodweek gepresenteerd en wordt gesproken over het vervolg. Hier bieden we ook een manifest aan – overheid, onderwijs en ondernemers trekken gezamenlijk op bij het opzetten van een slimme regionale voedselketen.