Middag-Humsterland energieneutraal met behoud van het nationale landschap?

Bewoners, duurzaamheidsinitiatieven, onderzoekers en studenten willen Middag-Humsterland energieneutraal gaan maken.

Het Middag-Humsterland is de laatste tijd volop in het nieuws. In samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft een groep van 70 bewoners, ondernemers en experts een visiedocument opgesteld. Een van de speerpunten waarmee men in de toekomst meer bezig willen is de energietransitie naar duurzame energie in het gebied. Om dit te realiseren is een zo breed mogelijke werkgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van o.a. Humsterland Energie, Niehove Duurzaam, Collectief Groningen West, LTO, een bodemdeskundige en een architect.

De werkgroep heeft een uitdagende taak: het realiseren van de transitie in het nationale landschap van het Middag-Humsterland. Dat betekent dat er geen grootschalige ingrepen in het landschap gedaan kunnen worden, want het landschappelijke karakter van het Middag-Humsterland moet gelijk blijven óf juist versterkt.

Aan de werkgroep wordt de kennis vanuit de stad Groningen gekoppeld: lector Klaas-Jan Noorman sluit aan met zijn expertise vanuit zijn lectoraat Energietransitie en de Energy Academy Europe. Dit lectoraat werkt onder andere ook samen met de bewoners van Ameland aan de energietransitie op het eiland.

De eerste sessie is inmiddels geweest en de eerste ideeën om energieopwekking te realiseren in het landschap zijn gevormd. Nu gaan we op weg om dit samen verder te ontwikkelen.

Mocht u in het Middag-Humsterland wonen en betrokken willen worden bij deze werkgroep, laat het weten via e.veldwiesch@gcwk.nl!