Middag-Humsterland neemt vervolg visiedocument in eigen handen

Gebiedscoöperatie Westerkwartier ondersteunt de innovatiewerkgroepen

In de periode van april tot en met juni 2017 hebben ondernemers, dorpsverenigingen, inwoners en experts een nieuw visiedocument opgesteld voor het Middag-Humsterland. Het Middag-Humsterland is de afgelopen periode veel in het nieuws geweest, omdat dit Nationale Landschap na een volksraadpleging vanaf 2019 in zijn geheel onderdeel van de nieuwe gemeente Westerkwartier wordt. Dit was het ideale moment om de visie op het gebied te herijken en op zoek te gaan naar ontwikkelkansen voor het gebied.

Aan de basis van alle ontwikkelingen in het Middag-Humsterland liggen de kernkwaliteiten van het landschap. Ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van het uiterlijke karakter.

Het visiedocument is half september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Zuidhorn, maar markeert slechts een beginpunt. De inwoners van het Middag-Humsterland zitten nu zelf aan het stuur om de visie ook in de praktijk te brengen. Onder het motto ‘Het Middag-Humsterland neemt het heft zelf in handen’, gaan vijf werkgroepen door om de visie uit te werken. Hierin worden ze ondersteund door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Deze verzorgt de organisatie van bijeenkomsten en zet haar grote netwerk in het Westerkwartier en de provincie Groningen in om de juiste experts in het proces bij te schakelen. De Gemeente Zuidhorn stelt financiële middelen ter beschikking om de ontwikkelingen op te kunnen starten

Een goed voorbeeld is de Werkgroep Regiomarketing, die twee dagen na het gemeentelijk besluit al bij elkaar kwam om een merk te creëren voor het Middag-Humsterland. De Gebiedscoöperatie zorgde voor de link met het lectoraat Marketing van de Hanzehogeschool. Lector Karel Jan Alsem gaf een inspirerende presentatie en werd daarbij ondersteund door 5 studenten communicatie die nu onderzoek zullen gaan doen in het gebied om de kernwaarden en doelgroepen goed in beeld te krijgen.

Naast deze werkgroep zullen ook inwoners van het Middag-Humsterland zich bezig gaan houden met het inpassen van de energietransitie in het landschap, met het creëren van innovatieve verdienmodellen voor agrarische ondernemers in het gebied en met innovatieve oplossingen voor het op peil houden van de leefbaarheid in het gebied.

Omdat al deze onderwerpen veel met elkaar te maken hebben, zal ook een werkgroep zich bezighouden met het vraagstuk hoe deze groepen aangestuurd moeten gaan worden. Deze werkgroep gaat de ‘gebiedscommissie nieuwe stijl’ vormen.

De komende periode zal gebruikt worden om de werkgroepen op te starten en meer vorm te geven. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk mensen uit het Middag-Humsterland bij een van de werkgroepen te betrekken.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan een van de werkgroepen, dan kunt u zich melden bij Eric Veldwiesch (e.veldwiesch@gcwk.nl of 06-37460387).