Het belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie is behoud en ontwikkeling van het Westerkwartier. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie groene economische activiteiten die in het voordeel zijn van het Westerkwartier in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

Daarnaast wil de Gebiedscoöperatie bijdragen aan

  • het vermeerderen en delen van de beschikbare kennis van en tussen de leden,
  • het verbeteren van de kwaliteit van het beheer van het landschap door een collectieve aanpak,
  • het (kostentechnisch) efficiënt(er) uitvoeren van het beheer door een collectieve aanpak,
  • het ontsluiten van (financiële) hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de collectiviteit en niet voor individuele leden om de hiervoor genoemde doelen te bereiken.