Naar een regionale voedselketen

Geweldig nieuws: Gisteren heeft Europa het samenwerkingsproject ‘REFRAME – Towards a Regional Food Frame’ goedgekeurd. Het project is in het voorjaar door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de gemeente Groningen voorbereid. Nederlandse regio’s (regio Groningen en Rotterdam) werken daarin samen met regio’s in België, Denemarken, Duitsland en Zweden werken samen om de regionale voedselketen opnieuw te bouwen en nieuwe ondernemerskansen voor het midden- en kleinbedrijf in de regio’s te creëren.

Het project heeft een omvang van € 5,2 miljoen, waarvan het Nederlandse aandeel € 1,5 miljoen is. De helft van de kosten wordt door Europa betaald. Met deze Europese steun kan de Gebiedscoöperatie Westerkwartier samen met haar leden en partners en de gemeente Groningen echt werk maken van versterking van de regionale voedseleconomie. Het project gaat begin 2016 officieel van start.

U vindt hier een factsheet met meer details over REFRAME.