Nationale Ombudsman: op zoek naar ‘het geheim van Groningen’ bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Op 17 april kreeg de Gebiedscoöperatie Westerkwartier bezoek van een team van de Nationale Ombudsman om te praten over het thema participatie en inspraak en de ervaringen hiermee.  Ze kregen een inkijkje in de werkwijze van de Gebiedscoöperatie. Vertegenwoordigers van de Energiecoöperatie en van de dorpscoöperatie van Oostwold vertelden over het ontstaan, de werkwijze en de samenwerking met overheden van hun lokale coöperaties, en de rol van de Gebiedscoöperatie hierbij. Ook kwam de grotendeels vanuit bewoners gestuurde gebiedsontwikkeling in Middag-Humsterland aan bod. Wethouder Hielke Westra en oud-wethouder Fred Stol gaven een inkijkje in de manier waarop de gemeentelijke overheid samenwerkt met burgerinitiatieven en de Gebiedscoöperatie.

Uit de gedeelde ervaringen bleek ook hoe belangrijk een goede afstemming tussen overheden onderling bij de samenwerking met inwoners is. “Wat is het geheim van Groningen?” was de overkoepelende vraag van de Nationale Ombudsman. De Gebiedscoöperatie biedt een platform voor inwoners en organisaties die die grip kwijt zijn, en zelf de sturing weer meer in handen willen nemen. Door de ontwikkeling van een gebiedsagenda worden de gezamenlijke belangen van inwoners en gemeente zichtbaar, leert men elkaar kennen en komt dichter tot elkaar. “Het is belangrijk dat de politiek een dergelijke beweging ondersteunt.” Gaf Hans Bergsma, directeur van de Gebiedscoöperatie het team van de Nationale Ombudsman mee.  “Dat leidt automatisch tot minder klachten.”