Net opgerichte Gebiedscoöperatie start eerste project

In december werd de Gebiedscoöperatie Westerkwartier officieel opgericht. Deze maand start hun eerste project: het onderhoud van houtsingels in een pilotgebied tussen Grootegast en Niekerk. Tientallen eigenaren slaan, op uitnodiging van de gebiedscoöperatie, de handen ineen. ‘Samen kunnen we dat veel beter, dan ieder voor zich’, aldus Alex Datema van de coöperatie.

Zorg voor landschap
Bijna duizend kilometer aan houtsingels geven het Westerkwartier zijn eigen karakteristiek. Veel houtsingels zijn toe aan herstel of hebben onderhoud nodig. Een bewerkelijke klus en veel lastiger dan een heg waar je vlot met een heggeschaar bij langs kunt. De houtsingels zijn bovendien in eigendom van verschillende eigenaren. Natuurorganisaties, boeren, gemeenten en particuliere eigenaren zijn elk zelf verantwoordelijk. Met de pilot Levend Landschap gooit de Gebiedscoöperatie Westerkwartier het over een andere boeg.

‘We hebben iedereen nodig’
Een van de leden van de coöperatie is de agrarische natuurvereniging Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Voorzitter Alex Datema is altijd een warm pleitbezorger geweest van de gebiedscoöperatie. Volgens hem laat de pilot precies zien waar het in de gebiedscoöperatie om gaat: ‘Ons doel is een economisch, welvarend en groen Westerkwartier voor iedereen. Daar heb je dus ook iedereen voor nodig. Met Levend Landschap laten we dat zien.’

Collectieve aanpak
In december 2013 kwamen vijfenveertig eigenaren van houtsingels bij elkaar. Alex Datema: ‘We hebben verteld over de collectieve aanpak van Levend Landschap en veel mensen waren enthousiast. Op de avond is meer dan vijftien kilometer houtsingel op kaarten ingetekend. Hier kunnen we mee beginnen.’ In januari gingen medewerkers van Landschapsbeheer Groningen en studenten van AOC Terra op pad en beoordeelden houtsingels op hun ecologische en cultuurhistorische waarde. Dat moet leiden tot een plan van aanpak voor herstel en onderhoud.

Eigen inkomsten
De gezamenlijke aanpak biedt meer kansen. Want de coöperatie zal net als elke andere onderneming moeten zorgen voor eigen inkomsten. Verkoop van hout bijvoorbeeld. Alex Datema: ‘Als iedereen zijn eigen onderhoud doet, dan kun je alleen maar kleine hoeveelheden hout aanbieden op de markt tegen een relatief lagere prijs. Nu we dat samen doen, kunnen we grotere partijen hout aanbieden en een betere prijs krijgen. Dat is het voordeel van een coöperatie.’