Netwerk-analyse/mapping

  • Welke aanbieders zijn er en welke producten worden gevraagd. We voeren hiervoor desktop research uit en houden interviews.
  • Welke aanbieders zijn er en welke producten worden gevraagd. We voeren hiervoor desktop research uit en houden interviews.We ontwikkelen een database om de data uit de verkenning te kunnen vastleggen en te analyseren en cooperatief beschikbaar te stellen
  • We raadplegen databanken van andere instanties.
  • We ondersteunen instanties op data te onsluiten
  • Mapping levert inzichten over de mogelijke matches en mismatches. Waar zijn vraag en aanbod dekkend en waar zien we gaten?
  • Mappen keten Welke stromen zijn er Welke bronnen zijn er in de regio
  • Doorrekenen