Netwerk-analyse/mapping


Netwerk Analyse zet het initiatief centraal Dit model vertrekt vanuit het gezichtspunt van initiatiefnemers, die zich samen willen inzetten voor het realiseren van een initiatief. Daarvoor moeten andere actoren in beweging komen. De manier waarop die andere actoren betrokken zijn verschilt. De netwerkanalyse brengt posities van betrokkenheid in kaart. Dit maakt zichtbaar aan welke relaties prioriteit gegeven moet worden bij het nemen van volgende stappen. Actoren zijn op verschillende manieren betrokken Actoren die van belang zijn om het initiatief te laten slagen kunnen verschillende posities van betrokkenheid innemen.

  • Welke aanbieders zijn er en welke producten worden gevraagd. We voeren hiervoor desktop research uit en houden interviews.
  • Welke aanbieders zijn er en welke producten worden gevraagd. We voeren hiervoor desktop research uit en houden interviews.We ontwikkelen een database om de data uit de verkenning te kunnen vastleggen en te analyseren en cooperatief beschikbaar te stellen
  • Hoe ziet de keten er uit: Verwerking Productie/Teelt Inkoop/Opslag Distributie/Transport/Logistiek /Afnemers (groot) /Eindgebruiker/Consument/ Verwerking/verwaarding reststromen/Verpakken
  • We raadplegen databanken van andere instanties.
  • We ondersteunen instanties op data te onsluiten
  • Mapping levert inzichten over de mogelijke matches en mismatches. Waar zijn vraag en aanbod dekkend en waar zien we gaten?
  • Door het in kaart brengen van  energie-, water- en materiaalstromen, wordt inzicht verkregen in hoe de sector verbonden is met andere sectoren, waar kringlopen kunnen gesloten worden stromen zijn er
  • Doorrekenen