NE(X)TWORK naar INTERREG conferentie Göteborg

NE(X)TWORK zet jongeren bovenaan de agenda

Plattelandsregio’s hebben te maken met uitdagingen (o.a. krimp) die vooral veel invloed hebben op de jongere bevolking. Dit bedreigt o.a. de innovatiecapaciteit, het concurrentievermogen, arbeidspotentieel, maatschappelijke participatie en een gedifferentieerd aanbod van onderwijs.

Jongeren worden vaak gedwongen om hun woonplaats te verlaten om te studeren; na afronding van hun studie willen ze graag terugkeren, maar zijn er geen geschikte banen voor deze – vaak hoogopgeleide – jongeren. Deze zogenaamde ‘brain drain’ heeft verstrekkende gevolgen voor plattelandsregio’s. De arbeidsmarkt, de woningmarkt, het onderwijs en de leefbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen alleen functioneren wanneer er een goed evenwicht in leeftijdsgroepen aanwezig is. Sommige beroepen verdwijnen terwijl er nieuwe ontstaan; een verschijnsel dat flexibel onderwijs en flexibele professionals vereist.

NE(X)TWORK, een initiatiefgroep van jongeren en onderdeel van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, wil met de inbreng van jongeren zorgen voor een sterke plattelandseconomie, een gezonde leefomgeving en daarmee een sociaal-economisch vitale regio. NE(X)TWORK geeft jongeren een stem bij het in kaart brengen van een toekomstige koers van de regio en reageert op een veranderende arbeidsmarkt door het opzetten en ondersteunen van start-ups. NE(X)TWORK organiseert het proces om jongeren bovenaan de agenda te zetten, zodat ze hun positie voor de toekomst kunnen versterken. Dit draagt bij aan de totstandkoming van een arbeidsmarkt die interessant en aantrekkelijk is voor jongeren, en waar ze hun ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ kunnen ontwikkelen en gebruiken.

 

INTERREG 5B conferentie Göteborg

De uitdagingen voor plattelandsgebieden waarop NE(X)TWORK zich focust, zijn niet alleen illustratief voor onze eigen regio. Dergelijke kwesties stoppen niet bij landsgrenzen; vele andere plattelandsgebieden in Europa kampen met dezelfde problemen. Samenwerking tussen regio’s bij de aanpak van deze problemen is dus een logische stap. Regio’s kunnen ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en gezamenlijk sneller handvatten creëren om het platteland vitaal en leefbaar te houden.

Onlangs werden de jongeren van NE(X)TWORK door SNN uitgenodigd om hun businessplan op de internationale conferentie van het INTERREG 5B in Göteborg te presenteren. NE(X)TWORK, bestaande uit studenten en young professionals, ging er met drie man sterk naar toe. Het doel was om:

  • bekendheid te creëren voor NE(X)TWORK bij het INTERREG secretariaat en andere projectontwikkelaars
  • feedback te krijgen op het businessplan
  • mogelijke partners voor het project te vinden

NE(X)TWORK kijkt tevreden terug op de conferentie omdat het doel grotendeels is behaald. Nu is de fase aangebroken om de opgedane contacten te formaliseren en daadwerkelijke partnerschappen aan te gaan.

 

“NE(X)TWORK, een project door en voor jongeren, stelt alles in het werk om een rooskleuriger perspectief te creëren voor ons mooie platteland.”