Nieuwe huisstijl voor de Gebiedscoöperatie!

1 januari 2018 is onze nieuwe huisstijl gelanceerd. Hierbij een korte introductie:

De pijl bestaat uit vier componenten. Deze worden onderscheiden door de vier kleuren. De pijl kan niet zonder al deze vier componenten, anders verliest de pijl zijn vorm. De pijl staat voor de Gebiedscoöperatie, zonder alle vier de O’s is de coöperatie niet compleet en verliest het zijn vorm.

Het donkergroene component staat voor de ondernemers in de regio Westerkwartier. De donkergroene kleur symboliseert de verfrissing en gezondheid van de regio Westerkwartier die door haar ondernemers wordt bewerkstelligt.

Het lichtgroene component staat voor de overheid, welke voor balans en evenwicht zorgt binnen de regio.

Het gele component staat voor het onderwijs wat naar voren komt in de Gebiedscoöperatie, geel staat namelijk voor het jeugdige optimisme wat de studenten, leerlingen en de onderwijsinstellingen bieden in de coöperatie.

Het oranje component staat voor de omgeving en resterende groepen in de regio Westerkwartier, wat zorgt voor warmte, veiligheid en plezier. Het begin en de basis voor een succesvolle Gebiedscoöperatie.

De vier componenten hebben ieder een afgeleid transparant vlak wat staat voor de vier gemeentes waaruit het Westerkwartier bestaat. De pijl wijst naar rechts, wat staat voor ontwikkeling en vooruitgang.

Kortom, het nieuwe logo staat symbool voor de onlosmakende verbondenheid tussen de 4 O’s voor de Gebiedscoöperatie. De vier groepen zijn afhankelijk van elkaar en kunnen alleen in deze formatie samen gaan voor de ontwikkeling en vooruitgang van de regio Westerkwartier!