Nieuwe onderzoeksopdracht

De trigger voor een nieuwe opdracht kan zijn:

  • Een vraag uit de regio van overheid, ondernemers of overheden
  • Een vraag vanuit het onderwijs/onderzoeksgroep/lectoraat
  • Een vraag van een student, waar hij of zij mee aan de slag wil
  • Een vraag vanuit de interne organisatie van de GCWK

Stap 1: De vraag wordt getoetst aan de Gebiedsagenda

Stap 2: Als de vraag past binnen de agenda van de regio wordt getoetst welke rol de aanvrager kan spelen in het onderzoek wil spelen. Als voldoende onderzoekscapaciteit en capaciteit aan opdrachtgeverschap beschikbaar is wordt het traject vervolgd. Indien er niet voldoende capaciteit is wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Stap 3: Vervolgens wordt de onderzoeksvraag zonodig gedetailleerder gearticuleerd

Stap 4: De vraag wordt vastgelegd in Workcept (zie werkbeschrijving)

Stap 5: Vervolgens vindt de toekenning van  de opdrachten plaats. Dit kan op verschillende manieren:

  • Bij individuele opdrachten (stage/ afstuderen) wordt door belangstellende gesolliciteerd via Workcept
  • Flexibele opdrachten worden geveild via de applicatie SuperSaas of door de opleiding toegekend aan studenten
  • Overige groepsopdrachten worden in overleg met de school toegekend

Stap 6: Onderzoek

Stap 7: Programma-aanjager definieert eventueel nieuwe onderzoeksvragen n.a.v. het opgeleverde eindproduct