Nieuwe Regio Partner: Inclusie Noord

Sinds dinsdag 31 oktober zijn we een lid rijker: Inclusie Noord. Nico Plantenga kwam vandaag langs in onze Innovatiewerkplaats om de raamovereenkomst te tekenen.

De speerpunten van onze samenwerking zijn het Sociaal Domein & Workcept.nl.

Inclusie Noord staat voor een samenleving waarin iedereen telt en mee kan doen. Ze vinden dat elk mens recht heeft op werk en een zinvolle invulling van zijn of haar leven met werk, scholing en dagactiviteiten.

Kijk voor meer informatie op www.inclusienoord.nl

Wilt u met uw bedrijf ook lid worden van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier of meer informatie krijgen over de mogelijkheden? De koffie staat altijd klaar! Een afspraak kun je aanvragen via info@gcwk.nl of 0594-726002.