Nieuwe studenten bouwen mee aan regionale voedselketens

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt met tal van partners aan een duurzame regionale voedselketen. Een voedselketen met goed en gezond eten, minder milieubelasting, productie, verwerking en afzet in de regio, meer werkgelegenheid in de regio en eerlijke prijzen voor alle schakels in de keten. Eén van de partners waarmee we hieraan werken is het onderwijs. Ieder semester wordt het team aangevuld met enkele studenten die met hun onderzoek bijdragen aan de realisatie van de regionale voedselketen. Onderstaand een overzicht van enkele studenten die per september met hun afstudeeronderzoek aan de slag zijn bij de Gebiedscoöperatie:

Lonneke Hoekstra & Onno Bosman – Verticale landbouw in Noord-Nederland?

Je kan je afvragen: waarom verticale landbouw als we al zoveel landbouwgrond hebben in de regio? Verticale landbouw is erg interessant omdat hiermee de regionale menukaart kan worden uitgebreid met meerdere producten (bv rucola, krulsla, kruiden). Producten die op het land lastiger of niet te telen zijn. Het kan een zeer energie efficiënte manier van telen zijn waarbij je ideale omstandigheden kan creëren. Omstandigheden waarin ook makkelijker ‘Extra health’ producten geteeld kunnen worden met meer voedingsstoffen en dus interessant voor in de zorg. Kan verticale landbouw in leegstaande bedrijfspanden in de stad, dichtbij de consument, en is het bijvoorbeeld ook mogelijk in leegstaande boerderijen? Lonneke en Onno gaan opzoek naar het antwoord.

Tom van Leijsen – Blockchains in de regionale voedselketen

Met de term blockchain wordt verwezen naar de cryptografische internet technologie waarop Bitcoin mede gebaseerd is: een decentraal gedistribueerd grootboek (database) van alle transacties georganiseerd in blokken. Een blokketen als een grootboek is in beginsel niet anders dan de totale keten van alle verwerkte transactieblokken. Vertrouwen is cryptografisch gedistribueerd, beveiligd en gedigitaliseerd over het hele netwerk.

Blockchains kunnen voor transparantie zorgen en dit kan tot meer vertrouwen in de keten leiden. Ook voor betere afstemming tussen ketenschakels. Waar eerst een bank of een accountant de ‘controlerende’ schakel is in de keten, is deze schakel nu mogelijk overbodig. Tom kijkt in zijn onderzoek naar de toepassing van blockchain in de regionale voedselketen. Wat is het verschil met de huidige keten en wat betekent een blockchain voor iedere schakel in de keten?


Wilt u aanhaken bij ons programma Regionale Voedselketens of specifiek bij een van de afstudeeronderzoeken, neem dan contact op met Maarten Groeneveld: m.groeneveld@gcwk.nl