Samen naar een mooi en innovatief Westerkwartier

We hebben wederom vele interessante bijeenkomsten, bezoeken & symposia mogen meemaken & organiseren de afgelopen periode. Zoals het pionierscafé in Zuidhorn. Een erg inspirerende avond met de laatste ontwikkelingen in de agri-food sector. Daarnaast de Meetup “innovatie in het Westerkwartier” & presentatie Nota Landschapsbeleidsplan, beide bijeenkomsten die een mooie en belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomstige gemeente Westerkwartier.

Er is ook volop activiteit in de Innovatiewerkplaats te Noordhorn, dit zorgt regelmatig voor mooie verbindingen en bijzondere momenten!

In deze nieuwsbrief kun je daarnaast lezen over Samsø: energie eiland als inspiratie voor energietransitie, het Schuilingcongres en een onderzoek naar de mogelijkheden van publiek vervoer door studenten van “van Hall Larenstein”.

Met coöperatieve groet,
Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Pionierscafé in Zuidhorn

Op 4 april organiseerden de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Rabobank Noordenveld West Groningen een inspirerend Pionierscafé over nieuwe ontwikkelingen in de agri-food sector. Producenten, verwerkers, retailers en onderzoekers, al met al goed 50 mensen, kwamen bij elkaar om kennis te delen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Dit sluit helemaal aan bij het Europese EU-programma REFRAME, waarin de Gebiedscoöperatie met haar partners in Duitsland, België, Denemarken en Zweden samenwerkt aan een nieuwe regionale voedselketen.

Lees hier meer over de sprekers en de pubquiz >>


Schuilingcongres

Op 16 mei wordt het Schuilingcongres gehouden op de locatie de Eisseshof – Bezoekerscentrum Kerk in het schilderachtige terpdorp Niehove.

Dit congres is vernoemd naar Roelof Schuiling (1854-1936), één van de belangrijkste grondleggers van het moderne aardrijkskunde onderwijs. Voor iedere uitvoering wordt een themagebied vastgesteld en dit jaar heeft de organisatie het meer dan 2000 jaar oude cultuurlandschap Middag-Humsterland uitgekozen.

Zie onderstaande afbeelding voor het programma:

 

De voorgaande edities van het Schuilingcongres trokken circa 80-100 deelnemers, voornamelijk aardrijkskunde docenten, maar ook terreinbeheerders, (IVN)-natuurgidsen, etc.

De deelnamekosten bedragen €50,= (een gelimiteerd aantal personen kan voor €15, deelnemen). Meer gedetailleerde informatie vindt u op: https://annentoen.nl

Organisatie: hogeschool Van Hall Larenstein, Kenniscentrum Landschap RUG, Historische Vereniging Annen (geboorteplaats Roelof Schuiling). De gemeente Zuidhorn en Gebiedscoöperatie Westerkwartier ondersteunen dit initiatief.


Samsø: energie eiland als inspiratie voor energietransitie

Op 19 april organiseerde de Hanzehogeschool in de Energy Barn de energy lecture “Samsø, The Energy Island.” De Gebiedscoöperatie Westerkwartier was daarbij aanwezig – duurzame energie is immers een belangrijk thema op de regionale agenda.

Søren Hermansen, eilandbewoner en directeur van de energie-academie van Denemarken, vertelde hoe de eilandbewoners met behulp van lokale betrokkenheid en gedeeld eigenaarschap van duurzame energiebronnen een duurzame community hebben gevormd.

Op Samsø hebben ze het over een “commonity”: een community die de “common resources” beheert. “Commonities are the only longterm solution to global environmental challenges and vital tot giving people quality of life.” Aldus Søren Hermansen in het boek “Commonities = commons + communities.”

Samsø is al geruime tijd energie neutraal, en wil voor 2030 volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen zijn.


Volop activiteit in de Innovatiewerkplaats

Op 11 april was er volop activiteit in de Innovatiewerkplaats. Er was een delegatie van de Hanzehogeschool Groningen samen met partners uit Oeganda en Rusland. Op het zelfde moment gaven ervaringsdeskundigen van LFB Wolvega een presentatie over het VN Verdrag.

Perfect fotomoment!


Naar een innovatieve gemeente Westerkwartier!

Innovatie in het Westerkwartier, dat was het thema van de meetup van de gemeente Zuidhorn in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier op 26 april.

Wethouder Fred Stol adviseerde het gemeentebestuur van de aanstaande gemeente Westerkwartier om vooral door te gaan op de ingeslagen weg van innovatie om Zuidhorn, en straks de gemeente Westerkwartier mooier te maken.
Belangrijk daarin is een leiderschapsstijl van loslaten in vertrouwen, en medewerkers de vrijheid geven om het zelf te doen. Zonder studenten was Zuidhorn nooit de eerste blockchain gemeente van Nederland geworden, vulde Erwin van der Maesen de Sombreff aan.
Hans Bergsma benadrukte het belang van studenten als change agents voor verandering, en vertelde meer over de Gebiedscoöperatie en haar werkwijze, en Theo Bos ging in op de verbinding tussen onderwijs en ondernemers. Het is de bedoeling dat in 2020 elke Hanzehogeschoolstudent een keer onderzoek doet binnen een innovatiewerkplaats.

Zeven studenten (Lonneke Hoekstra, Jesse Kraak, Annick Derks, Bartele de Haan, Denise van Lingen, Joris Voorhout en Ton Kremer) pitchten het onderzoek waar zij binnen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier aan werken. Dat varieerde van verticale landbouw tot duurzame verslaglegging en alternatieve financiering. Een jury koos vervolgens de beste pitch.


Samen naar een mooi Westerkwartier

Op 26 april is de Nota Landschapsbeleidsplan in de vorm van de brochure „Samen naar een mooi Westerkwartier” aangeboden aan Ard van de Tuuk, als voorzitter van de Stuurgroep Herindeling Westerkwartier.

De bijeenkomst in de fraaie boerderij „Pabema” werd bezocht door 34 personen. Naast platformleden waren ook vertegenwoordigers van de B&W’s van de diverse gemeenten en de Provincie aanwezig. Vanuit de politiek was helaas alleen de ChristenUnie en D’66 aanwezig.

Eric Meyles gaf een inspirerende lezing over zijn visie op onze nota vanuit zijn deskundigheid op het gebied van de geschiedenis van het landschap en ook de film van Koos Vos over het Oude Diep/Oude Riet werd goed ontvangen.

Ard van de Tuuk gaf aan blij verrast te zijn over dit initiatief van burgers „bottom up” en zal dit zeker aanbevelen bij het nieuw te vormen college van B&W – „Ze kunnen hier zo mee aan de slag!”

Jan de Jong besloot de bijeenkomst met de mededeling dat het platform zeker nog een jaar zal blijven bestaan om de in de nota vermelde acties op de rails te zetten en verder te stimuleren.


Studenten Hogeschool van Hall Larenstein onderzoeken mogelijkheden publiek vervoer

Studenten van Hogeschool van Hall Larenstein doen onderzoek naar innovatieve vormen van publiek vervoer op het platteland. Ze worden daarbij ondersteund door studenten van de Hanzehogeschool Groningen, die onderzoeken in hoeverre het proces van burgerparticipatie kan worden ondersteund door Serious Gaming.

Een mooi voorbeeld van de interdisciplinaire en intersectorale aanpak van onderzoek door de Innovatiewerkplaats Noordhorn.

Lees meer >>