Vol vertrouwen 2016 in!

De ontwikkeling van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is stormachtig te noemen. Het afgelopen jaar zijn veel dingen bereikt. Vanuit de Gebiedscoöperatie is veel energie gestoken in het ontwikkelen van regionale concepten. Voor individuele ondernemers en instellingen is dat vaak een ‘ver van mijn bed show’. Vanuit ons doel de Regionale Economie Westerkwartier te ondersteunen en te ontwikkelen met nieuwe verdien- en waarde modellen is deze inspanning noodzakelijk. Aan de andere kant hebben we veel energie kunnen tanken tijdens de vele bijeenkomsten en initiatieven in de streek. Want uiteindelijk willen we als Gebiedscoöperatie alleen werken aan thema’s en onderwerpen waaraan behoefte is.

Ik wens u fijne feestdagen en een gezond en samenwerkend 2016 toe.

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Gebiedscoöperatie, Terra en Cowcept slaan handen ineen!

Op 9 december zijn onder toeziend oog van een zeer enthousiast publiek, de handtekeningen gezet onder een unieke samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, de ondernemers van ‘Cowcept’ en de onderwijsinstelling Terra. Samen zullen zij het nieuwe keuzeprogramma ‘Paraveterinair Landbouwhuisdieren’ gaan inrichten.

cowcept

Vanuit ondernemer Jan Lievaart (‘Cowcept’) kwam de constatering dat er op dit moment een tekort is aan opgeleide paraveterinairen voor landbouwhuisdieren. Het onderwijs sloot op dat vlak niet meer volledig aan bij de hedendaagse vragen van de ondernemers uit de regio. De vraag vanuit Cowcept was dus: hoe kunnen we het onderwijs op dit punt omvormen zodat wij ons tekort op kunnen lossen?

Met deze vraag zijn de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Terra hard aan het werk gegaan om het onderwijs op dit punt rechtstreeks te gaan verbinden met de ondernemers uit de regio. Het ‘leren in de regio’ past daarbij precies binnen de ambities van Terra. Daarnaast sluit het ook perfect aan bij de ambities van de Gebiedscoöperatie: via vragen uit de regio, nieuwe initiatieven en werkgelegenheid voor de regio creëren.

Het resultaat mag er zijn: vanaf augustus 2016 zullen de eerste leerlingen voor dit keuzeprogramma een aanzienlijk deel van het onderwijs gaan volgen op locatie.


Landscape Office; ecologische monitoring!

12405076_1033221510072231_1470973772_o

Er is momenteel veel vraag nog ecologische monitoring in het Westerkwartier. Hoe kan het onderwijs hier aan bijdragen? Hoe brengen we vraag en aanbod beter bij elkaar? Het “Landscape Office” kan hier een belangrijke rol in spelen. 17 december zijn enkele partijen (Terra MBO, Boer & Natuur, IVN, van Hall Larenstein, Staatsbosbeheer, Buro Bakker & Gebiedscoöperatie) bijeen gekomen om vorm te geven aan deze samenwerking. Op korte termijn zijn er grote gebieden die gemonitord moeten worden, het merendeel is intussen uitbesteedt. Op korte termijn is er echter een interessant project; ecologische monitoring van de Marumerlage. Een natuurgebied dat pas sinds kort ingericht is. Hier kan derhalve een 0 meting plaatsvinden wat betreft de monitoring. In januari zal er een startexcursie plaatsvinden, dan gaan de partijen kijken hoe ze verder invulling kunnen geven aan dit project. Het is uiteraard erg belangrijk om te kijken hoe er structureel samengewerkt kan worden. Niet continu losse projecten, maar samen iets opbouwen. Op die manier creëer je meerwaarde voor alle betrokken partijen. Later meer!


 

Marumerlage; toekomst in beeld!

14 december zijn de werkgroepleden van de Marumerlage bij elkaar gekomen in het sfeervolle eetcafé Vredewold te Noordwijk om de plannen voor het gebied te bespreken.

14 december 1

Wat kan op korte termijn uitgevoerd worden? Wat zijn plannen voor de toekomst? Welke plannen moeten nog aangescherpt worden?

De Marumerlage heeft 3 werkgroepen; recreatie, geschiedenis & educatie. De werkgroepen hebben geweldige ideeën voor het gebied bedacht; een Marumerlage wildernis (in een klein gedeelte van het gebied), routes voor wandelaars, mountainbikers en paard & wagen, een historische route. Daarnaast zijn er ook volop ideeën wat betreft educatie; bijvoorbeeld een “zeecontainer” met insectenwand die ook gebruikt kan worden als opslag voor materialen om proefjes in het gebied uit te voeren.

Bij al deze ideeën hebben de werkgroepleden rekening gehouden met het gebied, oftewel bescherming van de natuur. De natuur zal continu blijven veranderen, wat ook effect zal hebben op de plannen. Wat nu nog niet kan, kan over een paar jaar misschien wel en andersom. Beschutting zal een belangrijke rol gaan spelen in het gebied.

Rond februari komen de werkgroepleden weer bij elkaar komen om enkele plannen definitief vast te stellen. Later meer!


Marumerlage; regioleren krijgt steeds meer vorm!

De Marumerlage krijgt steeds meer vorm. Daar sluit de ontwikkeling van het regioleren goed bij aan. Zowel de Marumerlage als het houtsingelbeheer zijn projecten waar studenten van Terra MBO Groningen de komende tijd mee aan de slag gaan in het kader van regioleren.

Marumerlage 1

10 december zijn de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Staatsbosbeheer, de Dotterbloem en docenten en studenten van Terra MBO Groningen gezamenlijk op excursie geweest door de Marumerlage. Staatsbosbeheer en de Dotterbloem hebben vraagstukken op het gebied van bodem & begrazing. Aan de hand van de excursie door het gebied is er duidelijkheid gecreëerd. Hoe ziet de huidige situatie eruit en wat zijn de wensen voor nu en in de toekomst. De studenten gaan met de vraagstukken aan de slag en zullen 28 januari met een offerte komen wat betreft bodem, begrazing en ook mogelijke verdienmodellen voor het gebied. Later meer!


Deelname aan prijsvraag ministeries

Gebiedscoöperatie Westerkwartier is door de ministeries van OCW en EZ uitgenodigd voor deelname aan Pro-Motor. Dit is een nieuwe prijs die de ministeries hebben uitgeloofd voor succesvolle nieuwe samenwerking tussen publieke en private partijen (pps).

20151211-Afb-stills-video

Zulke samenwerkingsverbanden blijven vaak steken op een abstract niveau. Met de Pro-Motor-Prijs willen de ministeries een persoonlijk gezicht geven aan vernieuwende netwerken en pps. Juist om de menselijke maat goed over het voetlicht te brengen heeft de Gebiedscoöperatie ervoor gekozen om de verschillende aspecten van ons regionale partnerschap in een video uit te beelden. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen komen daarin aan het woord: studenten en hun docenten, ondernemers, bestuurders en wetenschappers.

Het hele pakket is vandaag naar de beoordelingscommissie in Den Haag gestuurd. Uit alle inzendingen kiest de jury in een eerste ronde vijf genomineerden. In februari wordt de winnaar uitgeroepen op de jaarlijkse conferentie van de Nederlandse centra voor innovatie en samenwerking (CiV en CoE). Nog even geduld dus.


Loket Levende Dorpen

Het loket levende dorpen heeft in 2015 vele projecten kunnen ondersteunen. Hieronder een overzicht van de projecten die in 2015 gerealiseerd zijn:

 • De Wilp de Wulp
 • Grijpskerk fietscrossbaan jeugd
 • Jonkersvaart Speelveld
 • Westerkwartier project Tuin en Kunst, onder de koepel Panorama Westerkwartier
 • Aduard de mens achter de naam
 • Grootegast Legio Run
 • Leek Lift dorpshuis de Til ‏
 • Leek Scouting Leek
 • Leek Stolpersteine
 • Lutjegast Natuurspeelplaats (aanleg voetpad)
 • Noordhorn Begraafplaats Geboren te Noordhorn overleden aldaar
 • Oldehove Social Sofa
 • Visvliet station Visvliet
 • Westerkwartier lokale omroep Westerkwartier
 • Zuidhorn Kunst te Gast
 • Zuidhorn Ziel van de Groninger Molens

Inspiratiesessie

Ben je benieuwd hoe je interactieve bijeenkomsten kunt ontwerpen en begeleiden? Hoe je zorgt dat iedereen actief bijdraagt en zich verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat?  Op 21 januari 2016 van 14:00 – 15:00 in de Innovatieboerderij in Noordhorn bieden Yvonne Lemmens en Annet Noordik een gratis inspiratiesessie Faciliteren aan. In een sessie van drie uur bieden zij je inzicht en praktische handvatten waarmee jij jouw bijeenkomsten interactiever kunt maken. De inspiratiesessie is een leerervaring en een introductie van de leergang Faciliteren kun je leren die start in het voorjaar van 2016.

Impressie Leergang Faciliteren kun je leren