Mooie, inspirerende & innovatieve stappen gezet in 2017!

Gedurende 2017 heeft Renée van de Belt, studente communicatie onze nieuwe huisstijl ontworpen. We zijn druk bezig om alle communicatiemiddelen over te zetten. In deze nieuwsbrief presenteren we alvast onze nieuwe huisstijl en de gedachte achter het beeldmerk. Per 1 januari 2018 zal de huisstijl officieel gelanceerd worden!

Binnen vele projecten hebben we mooie stappen gezet de laatste maanden, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein & de regionale voedselketen. Lees in deze editie van de nieuwsbrief meer over de laatste ontwikkelingen.

Daarnaast is het begin van onze werkorganisatie een feit! Hoe kunnen we zo effectief mogelijk met onze leden samenwerken? De eerste stap is gezet!

In deze nieuwsbrief kun je daarnaast lezen over de benoeming van Leendert Klaassen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau, Tiny Houses, de Innovatiebrug met het Duitse Wesermarsch en de bijeenkomst Loket Levende Dorpen.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor 2018!!

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Heb je grootse plannen om klein te gaan wonen!

Studenten van Hogeschool van Hall Larenstein uit Leeuwarden gaan voor de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de behoefte naar Tiny Houses in de regio onderzoeken.

Tiny Houses zijn volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden. Een Tiny House is maximaal 50 m2, (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd en functionerend als fulltime bewoonde woning.

Wil je een bijdrage leveren aan ons onderzoek? Zie je innovatieve gebruiksmogelijkheden voor deze huizen of wil je vanuit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een woonvereniging/ wooncoöperatie starten?

Stuur dan een mail naar info@gcwk.nl


Nieuwe huisstijl voor de Gebiedscoöperatie!

Per 1 januari 2018 gaan we officieel onze nieuwe huisstijl lanceren. Hierbij alvast een korte introductie.

De pijl bestaat uit vier componenten. Deze worden onderscheiden door de vier kleuren.
De pijl kan niet zonder al deze vier componenten, anders verliest de pijl zijn vorm. De pijl staat voor de Gebiedscoöperatie, zonder alle vier de O’s is de coöperatie niet compleet en verliest het zijn vorm.

Het donkergroene component staat voor de ondernemers in de regio Westerkwartier. De donkergroene kleur symboliseert de verfrissing en gezondheid van de regio Westerkwartier die door haar ondernemers wordt bewerkstelligt.

Het lichtgroene component staat voor de overheid, welke voor balans en evenwicht zorgt binnen de regio.

Het gele component staat voor het onderwijs wat naar voren komt in de Gebiedscoöperatie, geel staat namelijk voor het jeugdige optimisme wat de studenten, leerlingen en de onderwijsinstellingen bieden in de coöperatie.

Het oranje component staat voor de omgeving en resterende groepen in de regio Westerkwartier, wat zorgt voor warmte, veiligheid en plezier. Het begin en de basis voor een succesvolle Gebiedscoöperatie.

De vier componenten hebben ieder een afgeleid transparant vlak wat staat voor de vier gemeentes waaruit het Westerkwartier bestaat. De pijl wijst naar rechts, wat staat voor ontwikkeling en vooruitgang.

Kortom, het nieuwe logo staat symbool voor de onlosmakende verbondenheid tussen de 4 O’s voor de Gebiedscoöperatie. De vier groepen zijn afhankelijk van elkaar en kunnen alleen in deze formatie samen gaan voor de ontwikkeling en vooruitgang van de regio Westerkwartier!


Voorzitter Gebiedscoöperatie Leendert Klaassen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Donderdag 14 december ging onze voorzitter, Leendert Klaassen, officieel met pensioen. De laatste jaren was hij werkzaam bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden, alwaar hij het fusietraject met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden begeleide en Stenden internationaal op de kaart zette.

Tijdens zijn afscheid werden er vele mooie woorden gesproken en verraste de burgemeester van Leeuwarden hem zelfs met een promotie op zijn koninklijke onderscheiding. Leendert Klaassen mag zich nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Zijn pensioen betekent niet dat dhr. Klaassen al zijn werkzaamheden neerlegt, waardoor hij aanblijft als voorzitter van onze coöperatie! We hopen nog jaren samen te blijven werken aan de regio!  Lees meer>>


Coöperatief werken in de praktijk – Gebiedscoöperatie zet werkorganisatie op!
De Gebiedscoöperatie Westerkwartier begint steeds meer een begrip te worden in de regio. Het ledenaantal groeit de afgelopen maanden sterk en studenten van scholen als de Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, Onderwijsgroep Noord en het Alfa College weten de weg naar het Westerkwartier steeds beter te vinden.

Wel bleef het vraagstuk staan op welke manier we met onze leden zo effectief mogelijk samen zouden kunnen werken. Om dit zo effectief mogelijk te maken is afgelopen week een begin gemaakt met de werkorganisatie.

Vanaf januari zal de werkorganisatie echt gaan draaien en zullen we regelmatig rapporteren over onze voortgang in onder andere deze nieuwsbrief!

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt om aan te sluiten, neem dan contact op met Eric Veldwiesch via e.veldwiesch@gcwk.nl    Lees het volledige artikel >>


Gebiedscoöperatie Westerkwartier bouwt ‘Innovatiebrug’ met Duitse Wesermarsch

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft een Letter of Cooperation ondertekend met het bestuur van Diakonisches Werk Oldenburg (DWO). DWO is de grootste werkgever in de Duitse Landkreis Wesermarsch op gebied van zorg, gezondheid en sociaal welzijn. DWO is geïnspireerd door onze werkwijze en wil deze leren toepassen in de Metropoolregio Bremen-Oldenburg.  Lees meer >>


Regionaal MKB werkt samen aan nieuwe verdienmodellen in FOOD

De Gebiedscoöperatie werkt aan een regionale voedselketen. Wij denken dat dit mogelijkheden biedt voor met name het mkb. Nu komt er nog veel voedsel van ver. We produceren hier behoorlijk wat primaire producten, maar de verwerking vindt elders plaats. Wij geloven in een grootschalige regionale keten met een schaalsprong van lokaal naar regionaal en een schaalsprong in de organisatie van vraag en aanbod.

Lokaal kan de menukaart niet worden gevuld, regionaal (provincie Groningen, Oost-Friesland + de kop van Drenthe) kom je al een heel eind verder met een zeer gevarieerd (maar nog niet volledig) aanbod.

De schaalsprong in het aanbod is ingezet met werkgroepen binnen rundvlees, varkensvlees en kaas. Samen met verschillende schakels uit de keten, o.a. Staatsbosbeheer, Boer & Natuur, Collectief Groningen West en melkveehouders wordt er gewerkt aan de oprichting van een nieuwe coöperatie gericht op de duurzame rundvleesketen.

Wilt u meer informatie over de regionale voedselketen en de rol van de Gebiedscoöperatie of wilt u aanhaken bij onze werkgroepen? Neem dan contact op met Maarten Groeneveld, m.groeneveld@gcwk.nl

Leest het volledige artikel >>


Programmalijn Sociaal Domein: Social Impact Bonds!

Binnen de Programmalijn Sociaal Domein van de Gebiedscoöperatie doen we onderzoek naar verschillende thema’s. In de vorige nieuwsbrief is al meer verteld over de ontwikkeling van Workcept. In deze nieuwsbrief willen we wat meer vertellen over een ander belangrijk onderwerp, namelijk Social Impact Bonds.

In de provincie Groningen is, op Flevoland na, de hoogste werkloosheid van Nederland. Om een bijdrage te leveren aan dit probleem en de regio vitaler te maken wil de Gebiedscoöperatie de jeugdwerkloosheid in het Westerkwartier gaan aanpakken. Dit wil zij doen door middel van een Social Impact Bonds. Een innovatieve manier waarin bewezen preventieve interventies mogelijk gemaakt gaan worden.

Wil je meer weten over Social Impact Bonds? Voor meer informatie kun je terecht bij Ton Kremer, t.kremer@gcwk.nl

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit onderwerp in de aankomende nieuwsbrieven.

Lees het volledige artikel>>


Geslaagde bijeenkomst Loket Levende Dorpen

Woensdag 29 november was in het dorpshuis van Niekerk de bijeenkomst Loket Levende Dorpen. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende projecten gepresenteerd.

De volgende projecten kwamen aan bod:

de Fietscrossbaan in Grijpskerk;
de Belevingsfietsroute in het Westerkwartier;
het Legio museum;
Samen Actief in het Groen;
het Kloostermuseum Aduard;
Stichting Eise Eisinga Visvliet;
LEGiO-run.