Gebiedscoöperatie Westerkwartier – februari 2015


Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil met u de volgende stap zettenVolgende week gaat een nieuwe fase van de Gebiedscoöperatie in. We gaan een pand in Noordhorn betrekken waar een kenniswerkplaats wordt ingericht. In de Kenniswerkplaats worden regionale kennisvragen verzameld en onderzocht door studenten, docenten en experts. Hiervoor zijn er nu al contacten met verschillende kennisinstellingen zoals Terra, de Hanzehogeschool Groningen, Stenden Hogeschool, RUG, WUR, Van Hall Larenstein. De kennisvragen worden vervolgens omgevormd tot uitvoerbare projecten inclusief financiële dekking. In deze nieuwsbrief kunt u over deze opening en daarnaast de voortgang en ontwikkeling van verschillende onderwerpen lezen.De locatie van de kenniswerkplaats in Noordhorn is van tijdelijke aard. De gebiedscoöperatie wil uiteindelijk verhuizen naar een oude boerderij in Zuidhorn die onder andere via werk/leer trajecten gerestaureerd wordt tot een innovatieboerderij. Dit project wordt aangevlogen als participatie project voor onderwijsinstellingen, ambachtsscholen, ondernemers, overheden en geïnteresseerden. U kunt dus ook meedoen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website die vanaf 11 februari online is.Samen meer Westerkwartier!

Hans Bergsma
Directeur


Agenda:unna4444med

  • 11 februari 2015, opening Kenniswerkplaats Noordhorn
  • 27 februari 2015, innovatiecafé in de Molshoop te Noordhorn.
  • 21 maart 2015, excursie door de Marumerlage

 

Opening Kenniswerkplaats Gebiedscoöperatie Westerkwartier te NoordhornDe volgende stap in de ontwikkeling van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.
Kennisuitwisseling tussen studenten, docenten, ondernemers en experts in de kenniswerkplaats. De ontwikkeling van een innovatieboerderij, een smeltkroes waar stakeholders van de Gebiedscoöperatie uit onderwijs & onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, inwoners en de overheden samen innovatieve cross-overs kunnen maken. Daarnaast een projectontwikkelbureau die zich richt op onderwerpen die momenteel een belangrijke rol spelen/gaan spelen in de samenleving, denk aan Healthy Ageing, Food, Sensortechnologie.

Woensdag 11 februari 2015 om 16:00 uur zal de locatie aan de Industrieweg 5 te Noordhorn geopend worden. Hier zullen de kenniswerkplaats, innovatieboerderij en het projectontwikkelbureau vorm gaan krijgen.

Het programma ziet er als volgt uit:
16:00 Opening door de voorzitter van de Gebiedscoöperatie, Leendert Klaassen
16:10 Pitches over de volgende onderwerpen; FEM Office, Food Office, Health Office, Innovatieboerderij en Sensortechnologie
17:00 Uitreiking Gebiedscoöperatie Westerkwartier Innovatieprijs
17:20 Sluiting
Hapje en drankje

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 11 februari. Samen meer Westerkwartier!


 

12unnamedGedeputeerde Staghouwer bezoekt Gebiedscoöperatie Westerkwartier

De Gebiedscoöperatie is volop in ontwikkeling en er wordt meer en meer over gesproken. Het bezoek op 19 januari was een mooie manier om meer inzicht te krijgen, wat is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier nou precies?Om een duidelijk beeld te kunnen vormen begon de middag met een bezoek aan het project Levend Landschap. Dit project van de Gebiedscoöperatie, met als doel het weer in goed beheer krijgen van 100 km houtsingels is al volop in uitvoering en in Niebert kon goed bekeken worden hoe dat in zijn werk gaat. Een groep van vier man was hier druk bezig met het onderhoud van de houtsingel, dat wil zeggen; zagen, snoeien en planten van bomen.Na dit bezoek ging het gehele gezelschap naar de locatie van de Gebiedscoöperatie in Noordhorn. Deze locatie waar onder andere de kenniswerkplaats zijn intrede zal doen begin februari, zal een smeltkroes worden van studenten, docenten en experts uit de regio. Deze combinatie van mensen kan de ideale combinatie zijn om bij te dragen aan regionale ontwikkeling en innovatie. Samen meer Westerkwartier!

Het laatste onderdeel op het programma was een bezoek aan de vestiging van de Gebiedscoöperatie in Leek. Hier werden nog enkele inspirerende lezingen gegeven. Waaronder één over de Marumerlage, een gebied beheren, kan dat ook anders? De gedeputeerde eindigde de dag dan ook door aan te geven erg te spreken te zijn over het enthousiasme en creativiteit binnen de Gebiedscoöperatie en het op de voet zal blijven volgen. Zo werd de dag afgesloten met een hapje/drankje van streekproducten en nagedacht over de geweldige mogelijkheden die het Westerkwartier te bieden heeft!


Inspiratiebijeenkomst Sensortechnologie

un4444444named

 

De resultaten van deze avond (18 december 2014) bevestigen onze verwachting dat ondernemers in het Westerkwartier enthousiast zijn voor (c.q. de noodzaak benadrukken voor) een integrale benadering van innovatief duurzaam graslandbeheer in het Westerkwartier.
Met deze integrale benadering moet in praktisch ingestoken, vraaggestuurde innovatieprojecten gewerkt worden aan de gebiedsdoelstellingen met betrekking tot landbouw, (agrarisch) natuurbeheer en imago van het Westerkwartier.
unnam7474edHet is nu zaak om de eerste projecten, die op korte termijn zichtbare resultaten moeten opleveren, voor te bereiden en aan de gang te krijgen.
Op de oproep van directeur Hans Bergsma aan aanwezige ondernemers om actief te participeren in het concreet vormgeven van vervolgstappen en projecten werd positief gereageerd door een zestal ondernemers. Het momentum en betrokkenheid is er.Binnenkort worden nadere afspraken gemaakt om met deze klankbordgroep plannen te concretiseren.

 

 


Levend Landschap maakt meters

Maandag 19 januari bracht gedeputeerde Staghouwer een veldbezoek aan de werkploeg van Levend Landschap. In het gebied Nuis – Niebert is een start gemaakt met een cluster van circa 10 kilometer houtsingelbeheer. In heel het Westerkwartier zijn de afgelopen weken enkele tientallen contracten voor deelname getekend. Het project biedt praktische en financiële ondersteuning om goed beheer van houtsingels, knotwilgen en andere beplantingen uit te voeren.
Ook geven de gemeenten Marum en Grootegast een vervolg aan het project voor achterstallig onderhoud (5F). Via de partners binnen de Gebiedscoöperatie en door mond tot mond reclame komt een goede olievlekwerking op gang; qua beheerde kilometers, deelname en samenwerking.
Belangstellenden en extra deelnemers zijn altijd welkom en kunnen zich melden via info@gebiedscoöperatiewesterkwartier.nl of bellen met Gert-Jan Stoeten 06-25212185

144unnamed


Studenten VHL aan de slag in de Marumerlage

Omdat elk natuurgebied in ontwikkeling een eigen dynamiek heeft en krijgt is het voor Staatsbosbeheer en in dit geval ook het waterschap Noorderzijlvest steeds weer spannend om het juiste beheer toe te passen. Dit geldt zeker voor de Marumerlage waar een half jaar lang vele rupskranen het gebied een radicaal ander karakter hebben gegeven. Inmiddels is de inrichting klaar voor wateropvang, waterberging en natuurontwikkeling, een driedubbele doelstelling dus!
Om het juiste beheer hierbij te voeren zijn een 6 –tal studenten druk bezig ons van beheeradvies te voorzien. De uitkomsten en verdere ontwikkeling zal in de volgende nieuwsbrieven gepresenteerd worden.


Subsidiemogelijkheden voor de Gebiedscoöperatie

unna9999med

Gedurende mijn stageperiode bij de Gebiedscoöperatie heb ik onderzoek gedaan naar subsidiemogelijkheden binnen het POP3. Er blijken binnen het POP3 vele interessante aanknopingspunten voor de Gebiedscoöperatie te liggen. Zo bestaat er de mogelijkheid om groepen ondernemers in de landbouwsector nieuwe kennis bij te brengen die zij vervolgens om kunnen zetten in innovaties. De Gebiedscoöperatie zou bijvoorbeeld demonstratieactiviteiten met betrekking tot sensortechnologie of beter bodembeheer kunnen organiseren.Ook zet het POP3 in op investeringen om de concurrentiekracht en duurzaamheid van de landbouwsector te versterken. De Gebiedscoöperatie zou een project op kunnen zetten waarmee geïnvesteerd wordt in de (ICT)infrastructuur in het Westerkwartier. Ook zou hier wederom ingezet kunnen worden op sensortechnologie. Verder wordt vanuit het POP3 ook veel waarde gehecht aan samenwerking. De wens om in de regio een voedselstrategie op te zetten speelt al langer. Verschillende partijen in het Westerkwartier (landbouwers, voedselverwerkingsbedrijven, voedselleveranciers, consumenten) zouden samen een voedselstrategie op kunnen zetten, waarbij bijvoorbeeld het UMCG van voedsel wordt voorzien.Er liggen binnen het POP3 enorm veel subsidiemogelijkheden die uitstekend aansluiten bij de behoeften en wensen vanuit de regio. Het is nu aan de Gebiedscoöperatie om aan de slag te gaan met projecten die hierop aansluiten.

Rianne Datema

Student NHL Leeuwarden