Kenniswerkplaats is jarig

Volgende week, 11 februari, is het alweer een jaar geleden dat de kenniswerkplaats in Noordhorn door onze voorzitter Leendert Klaassen is geopend. Na de druk bezochte opening werd het ineens erg stil. Wanneer ik nu (5 februari) in Noordhorn om 10.00 uur om me heen kijk zie ik de coördinator kenniswerkplaats druk in gesprek met Terra Groningen om studenten te koppelen aan activiteiten. Zie ik twee studenten van de Hanze (FEM) zwoegen op hun onderzoeksvoorstel en zie ik een groep van 10 ondernemers en studenten druk overleggen over een aanpak om te komen tot een belevingswinkel. Het werkt. Ik ben daarom blij dat ik u deze nieuwsbrief weer aan kan bieden. Vooral gevuld met verslagen van activiteiten die studenten van Terra Groningen, van Hall Larenstein en de Hanze Hogeschool samen met inwoners van het Westerkwartier hebben uitgevoerd.
Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


landscape office 2

Het Landscape-office op korte termijn van start met ecologische monitoring

Ecologische monitoring gaat de komende jaren een steeds groter werkveld worden. Partijen als Staatbosbeheer, ecologische adviesbureaus en het waterschap krijgen voortaan te maken met nieuwe wetgeving, waar goed opgeleid personeel voor nodig is. De Gebiedscoöperatie en een van haar leden Staatbosbeheer namen eind 2015 het initiatief om te onderzoeken of het onderwijs beter aangesloten zou kunnen worden op deze ontwikkeling. Samen met het ecologische adviesbureau Buro Bakker, de onderwijsinstellingen Terra en Van Hall Larenstein, agrarische natuurverenigingen en het waterschap is de intentie uitgesproken op zoek te gaan naar een vorm waarin een groot deel van het onderwijs in de praktijk gegeven kan worden: het zogenaamde Landscape-office.

4 februari maakten de eerste studenten van Terra kennis met de nieuwe wetgeving rondom het monitoren. Jasper Schut van Staatbosbeheer gaf een korte inleiding over deze SNL-manier van monitoren en liet vervolgens zien waar de studenten op korte termijn al aan de slag zouden kunnen gaan met de basisprincipes.
Dit is in het volledig vernieuwde natuurgebied De Marumerlage. Schut gaf aan dat hier een geweldige kans ligt voor studenten om wegwijs te worden in de methodes, maar ook voor Staatbosbeheer om een ‘nulmeting’ te doen. Er werd geconstateerd dat er op korte termijn plaats is voor 4 á 5 studenten om in de Marumerlage aan de slag te gaan.

Deze presentatie zorgde voor een basis om ook te gaan kijken naar een grotere mogelijkheden voor het Landscape-office. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gepland om het monitoringsvraagstuk in een bredere structuur neer te zetten. De bedoeling is daarbij om de ecologische monitoring en de samenwerking met het werkveld structureel op te nemen in de programma’s van de onderwijsinstellingen. Wordt vervolgd.


FEM presentatie

FEM-office presenteert zich aan de docenten

Vanuit de samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie en de Hanze Hogeschool is er afgelopen jaar hard gewerkt om studenten direct te koppelen aan ondernemers in de regio. Om dit proces te versnellen is de startup ‘FEM-office’ in het leven geroepen: een bemiddelingsbureau voor en door studenten, gericht op het laten uitvoeren van duurzame vraagstukken van ondernemers in het Westerkwartier.

26 januari presenteerde het FEM-office zich voor het eerst officieel aan docenten van Financieel Economisch Management.

In een zeer geslaagde presentatie gaven de studenten (en managers to be) Leontine Telkamp, Mark Hogenberk, Marc Mobach en René Tamminga uitleg over wat er in het afgelopen jaar allemaal al bereikt is. Zo staat de startup op het punt om ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel en gaat het eerste team van tien afstudeerders vanaf februari aan de slag in het Westerkwartier!

Maar het FEM-office wil meer! Vanaf februari wordt de zoektocht gestart naar hoe ondernemers uit de regio een vast onderdeel kunnen worden van het curriculum van Financieel Economisch Management. Bestuurders en docenten waren hier allemaal erg enthousiast over, bleek uit de reacties uit de zaal en na afloop. Daarnaast gaat het FEM-office op zoek naar andere mogelijke opleidingen binnen de Hanze Hogeschool die interesse hebben in het concept. Wordt vervolgd.


Stuut 2

Workshop precisielandbouw

Ongeveer 60 deelnemers hebben vrijdag 22 januari deelgenomen aan de workshop precisielandbouw bij loonwerkbedrijf Stuut en loonwerkbedrijf Christel Thijssen. Studenten en docenten van Terra konden kennismaken met de nieuwste technieken. Ze kregen inzicht hoe een loonbedrijf nu werkt en hoe een loonbedrijf strategisch naar de toekomst kijkt. Na een bedrijfs-inleiding door Kor Stuut ging Christel Thijssen dieper op de inhoud in. Daarna werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid de nieuwste technieken uit te proberen. Het was een leerzame dag, die zeker een vervolg verdient.

Stuut 5 stuut 4


 

Social Media

Volg ons nu ook op Facebook & Twitter. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier!

Facebook         Twitter


9548b50d-8a59-49d9-a574-0b87058a1c79Management van de leefomgeving – Adviesgesprekken

ZorgSaam Oldehove heeft als opdrachtgever opgetreden voor 4 groepjes van Hall Larenstein studenten. De studenten hebben onder andere de volgende vragen onderzocht:
– Hoe kan een vangnet van zorgSaam Oldehove eruit zien en betrek je bewoners zodat mensen weer meer verantwoordelijkheid gaan voelen voor elkaar (nav invoering WMO)?
– Hoe informeer je bewoners over deze initiatieven?
– Hoe organiseer je ondersteuning binnen zo’n vangnet?

Deze vragen hebben de studenten onderzocht, een offerte uitgebracht en op 22 januari hebben de studenten een eindadvies gepresenteerd. In deze eindpresentaties werden nieuwe inzichten gegeven voor betrokkenen van de werkgroep zorgSaam Oldehove.

De mogelijkheid om met een externe opdrachtgever te werken, die met hun vrijwillige inzet dit mogelijk maken, wordt erg gewaardeerd!


 

In maart 2016 nieuwe leergang Faciliteren kun je leren

Speciaal voor de bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier aangesloten organisaties organiseren we de leergang Faciliteren kun je leren. In de leergang leer je hoe je bijeenkomsten kunt faciliteren waar alle betrokkenen een actieve inbreng hebben en verantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat.
Deelname aan de leergang betekent ook dat je onderdeel wordt van de pool van facilitatoren van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Concreet betekent dit dat je in je eigen organisatie en bij de organisaties binnen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier bijeenkomsten gaat begeleiden. Reken op ongeveer 1,5 dag per maand. Maar het betekent ook dat jij anderen uit de pool kunt vragen om in jouw organisatie een bijeenkomst te begeleiden. Samen geef je hiermee echt vorm aan de participatie-samenleving en het met elkaar leren en innoveren in een netwerk.

Wilt u meer informatie over de leergang? Kijk dan op:   Leergang Faciliteren

Impressie Leergang Faciliteren kun je leren