De Gebiedscoöperatie leden bepalen de agenda!

De eerste coöperatieavond was een succes, er waren vanuit bijna alle leden vertegenwoordigers aanwezig. Het resultaat was een aantal mooie verbindingen binnen thema’s die er toe doen voor de leden en de regio.

Aangezien we een aantal mooie prijzen hebben gewonnen de afgelopen periode, en jullie daar allemaal een bijdrage aan geleverd hebben, willen we dit gezamenlijk vieren! Vergeet u niet aan te melden voor ons feest!

In deze nieuwsbrief kunt u daarnaast lezen over de Arubaanse belangstelling in de Gebiedscoöperatie, samenwerken in de voedselketen, de presentatie bij de gemeenteraad van het Westerkwartier, Adviesrapport Impact Ondernemen SER Noord-Nederland, de lezing van Dr. Egge Knol, energietransitie in kleine plattelandsdorpen en het bezoek van de Rabobank.

Met coöperatieve groet,
Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Eerste Coöperatieavond een succes, meer ontmoeting volgt!

De Gebiedscoöperatie bestaat uit een aantal zeer actieve leden die samen onze gebieds- en innovatieagenda vormgeven. Alle programma’s die de afgelopen jaren onder de koepel van de Gebiedscoöperatie zijn ontstaan, zijn ingegeven door ideeën of wensen van onze leden. Daarbij stellen we de leden de volgende vragen: welke onderwerpen, waarbij je de hulp van een regionaal partnerschip nodig hebt, willen jullie de komende jaren graag aanpakken?

De grote onderwerpen waar we op dit moment mee bezig zijn, vindt u ook regelmatig terug in deze nieuwsbrief: het behoud en de ontwikkeling van de natuur en het landschap, het creëren van een regionale voedselketen en het creëren van een inclusief Westerkwartier. Maar er is nog veel meer mogelijk volgens onze filosofie ‘voor de regio, door de regio!’

Van onze leden krijgen we vaak het verzoek om meer ontmoetingsmomenten te organiseren. Ook dit gaan we in 2019 doen. Samen met de leden ontwikkelen we om de maand een grote ledenbijeenkomst, zetten we een regionale innovatie-denktank op en gaan we nog meer de verbinding tussen onze leden faciliteren.

Lees meer over de coöperatieavond en de datum voor de volgende bijeenkomst >>


Uitnodiging: Coöperatief Feestje!

29 maart – start 15.00 uur / Locatie: Jonkersvaart 85 te Zevenhuizen
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier en het
Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen vallen de afgelopen periode steeds vaker in de prijzen.


Arubaanse belangstelling voor Innovatiewerkplaats en Gebiedscoöperatief werken

Dinsdag 27 februari kreeg de Gebiedscoöperatie bezoek uit Aruba. Bauke Feenstra van de faculteit Finance, Accounting & Marketing van de University of Aruba, op werk/inspiratiebezoek in Nederland, kwam het werken in de innovatiewerkplaats in de praktijk ervaren. Hoewel de schaal van Aruba anders is dan die van het Westerkwartier (Aruba heeft ongeveer de omvang van Texel), sluit onze visie op duurzame gebiedsontwikkeling mooi aan op de ambities van de University of Aruba:

“The current four Faculties and the various University Centers strive to contribute to academic discussion, participate in the sustainable development of Aruba, and promote critical open-minded thinking. Providing these services is a critical part of UA’s mission to give back to the Aruban community.”

Bauke schoof aan bij een sessie van de programmalijn Sociaal, Gezond en Inclusief en ging in gesprek met de aanwezige studenten SJD, rechten, accountancy en communicatie. Een inspirerend bezoek, en misschien het begin van een mooie samenwerking?


Samenwerken in de voedselketen

De Gebiedscoöperatie is druk bezig met het organiseren van de productie in de regio. Wij bedoelen hiermee dat we een samenwerking aangaan met boeren die graag regionaal willen afzetten. In veel productgroepen zetten we hiervoor zogenoemde productgroep coöperaties op, bijvoorbeeld de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier. In andere productgroepen is een coöperatie niet nodig omdat we met een of twee boeren al over een groot volume beschikken. Dit is bijvoorbeeld het geval met aardappelen en uien. In Maatschap Rozema-Kranenborg/Komrij uit Niezijl hebben we hiermee een mooie partner gevonden. Ook in andere productgroepen lopen nu gesprekken en wordt er toegewerkt naar een intentieverklaring om de samenwerking te intensiveren.

“Hans Bergsma en Rolf Rozema tekenen een intentieverklaring om samen te werken in de regionale voedselketen”

Op maandag 4 maart vond er weer een bijeenkomst plaats van de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier. Verschillende schakels uit de keten waren aanwezig: melkveehouders, vleesveehouders, terreinbeheerders en de slachterij. De werkgroep presenteerde hier het proces en de besluiten van de afgelopen periode. Zo is er besloten de coöperatie op te richten met een voorlopig bestuur, meer leden te werven, rondom de herfst de eerste ALV te organiseren om vervolgens een definitief bestuur vast te stellen. Het mooiste resultaat van de avond, nagenoeg iedere aanwezige heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in lidmaatschap.
Voor meer informatie over de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier, kijk op de nieuwe website:  www.natuurvleescooperatie.nl

Op 15 februari verscheen er een leuk interview over de Maaltijdenfabriek met Hans en Maarten in de Nieuwe Oogst.

Lees het volledige artikel hier >>


Beleef “de Food Factory”

 


Presentatie Gemeenteraad Westerkwartier

Na de herindeling van afgelopen januari zijn de banden tussen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de gemeente nog beter geworden. De Gemeenteraad nodigde ons op 27 februari uit voor een verdere kennismaking met elkaar. In een goed bezochte bijeenkomst lichtte directeur Hans Bergsma de raadsleden in over de ontstaansgeschiedenis, noodzaak en ontwikkelingen binnen de coöperatie. Hier werd enthousiast op gereageerd door de aanwezige raadsleden. We gaan in de komende periode de samenwerking tussen de coöperatie en de Gemeente verder vorm geven. Wethouder Elly Pastoor zal fungeren als verbindingspersoon.

 


 

Adviesrapport Impact Ondernemen SER Noord-Nederland

Vorige week verscheen het adviesrapport Impact Ondernemen in Groningen, Winst als middel voor sociaal-maatschappelijke doelen van de SER Noord-Nederland. De SER schreef dit rapport in opdracht van de provincie Groningen, en geeft antwoord op de vraag: Hoe kan het sociaal ondernemerschap in de regio worden vergroot als kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe kan de provincie daarbij een rol spelen? De Gebiedscoöperatie wordt meermalen genoemd in de adviezen in dit rapport – een erkenning dat we op de goede weg zijn.

Lees hier enkele citaten uit het adviesrapport >>


Lezing: “Het ontstaan van Middag-Humsterland” door Dr. Egge Knol

Dr. Egge Knol, conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum en publiceert regelmatig over de Noord-Nederlandse archeologie en Groninger cultuurgeschiedenis.

De lezing gaat over het ontstaan van Middag-Humsterland, het enige Nationale Landschap dat de provincie Groningen rijk is.

Lees hier meer over de lezing >>


Energietransitie in kleine plattelandsdorpen

Op dinsdagavond 12 februari was de startbijeenkomst ‘Energietransitie in kleine plattelandsdorpen’. Dirk Kurstjens, docent Werktuigbouwkunde hield daar een presentatie om zowel studenten als de werkgroep in te leiden over de alternatieven op het gebied van warmte en opslag, en waarom je waarvoor zou kiezen. Dit als opmaat voor de ontwikkeling van een Regionale Energie Strategie.

Lees meer >>


Bezoek Rabobank

Op donderdag 7 februari werden we verblijd met een bezoek van de Raad van Commissarissen van ons lid Rabobank Noordenveld West-Groningen. De commissarissen werden bijgepraat over het wel en wee van de Gebiedscoöperatie en er werd dieper ingegaan op de plannen rondom de regionale Maaltijdfabriek. Er werd geconcludeerd dat we op de juiste koers zitten met onze samenwerking en dat we samen de regio blijven versterken de komende periode!