In de regio, met de regio, voor de regio!

Eind 2016 is er een monitor opgesteld door het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen om de ontwikkelingen rondom de Gebiedscoöperatie Westerkwartier inzichtelijk te maken. De monitor geeft een duidelijk beeld van de stappen die de Gebiedscoöperatie de afgelopen drie jaar heeft gezet. Deze ontwikkelingen gaan we in 2017 zeker doorzetten.

Monitor downloaden:  “Monitor 2016: Gebiedscoöperatie Westerkwartier”

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar geven we ook inzicht in enkele belangrijke projecten, zoals REFRAME en de Innovatieboerderij.

Met coöperatieve groet,

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


REFRAME; de eerste uitkomsten

Tijdens en na de Foodweek zijn honderden studenten op pad geweest. Zij gingen informatie verzamelen bij de regionale producenten, verwerkers en vervoerders van voedsel. Ook bezoeken zij enkele grote inkopers, zoals het UMCG Groningen.
Deze grootschalige inventarisatie wordt ‘mapping’ genoemd, letterlijk het in kaart brengen van informatie. Inmiddels zijn de eerste resultaten in beeld gebracht. Hieronder presenteren we de eerste resultaten:

 

 

In bovenstaande cirkeldiagram ziet u de indeling in de markt (op basis van de eerste resultaten). Het grootste gedeelte van de geïnterviewde bedrijven zijn primaire producenten (53%). Gevolgd door twee groepen met mogelijke afnemers namelijk; de grootkeukens, cafetaria’s en restaurants (18%) & Retail (16%).

 

In de eerste woorddiagram staan de grootste reststromen vermeld van de geïnterviewde bedrijven. Is het woord groot, dan is het woord door de meeste bedrijven genoemd. In dit geval voedsel, plastic, mest en olie.

 

Van de geïnterviewde bedrijven zijn 62% actief bezig met milieu & sociale aangelegenheden. In het woorddiagram staan de belangrijkste items: grazen, weidevogelbeheer, biologisch en geen pesticiden.

 

Van de geïnterviewde bedrijven wil 59% graag leren van andere MKB bedrijven in de regio. De belangrijkste onderwerpen zijn: Marketing, nieuwe kansen, financieel management & kennis.

 

Dit zijn de eerste uitkomsten van het mappen. Gedurende 2017 vervolgen we dit proces om zo in kaart te brengen wat we qua voedsel te bieden hebben in de regio en daarnaast waar in de regio vraag naar is. Is er een match tussen primaire producent en afnemer, of niet? Waar liggen de kansen in de regio? Dat hopen we gedurende het jaar inzichtelijk te krijgen.

Wordt vervolgd.


Innovatieboerderij: Vorderingen deelprojecten

Graag informeren we u over de vorderingen van de plannen om een Innovatieboerderij te bouwen op de plek van de voormalige Iwemaboerderij aan de Nieuwe Gast 1 in Zuidhorn.

In deze nieuwsbrief lichten we alvast drie deelprojecten van de Innovatieboerderij uit. Voor informatie over de andere deelprojecten en de mogelijkheid om u aan te melden voor onze informatiebijeenkomst op woensdag 1 februari aanstaande verwijzen we u door naar:

www.innovatieboerderij.nl

 

Hergebruik kloostermoppen en stenen

Een deel van de materialen van de oude schuur krijgt een nieuwe bestemming. De oude Groninger bakstenen waarmee de schuur deels was opgebouwd, zijn bijvoorbeeld naar de werkplaats De Sluis van De Zijlen gebracht. Bijna 18 m3 aan stenen ligt daar in een container, met de uitdaging om ze weer mooi schoon en glad te maken zodat ze hergebruikt kunnen worden in de nieuwe boerderij.

 

 

Tijdelijke huisvesting met mogelijk Tiny Houses

Tijdelijke huisvesting op het terrein van de Innovatieboerderij is gericht op experimenteren met duurzaam modulair bouwen. Huisvesting die comfortabel en betaalbaar is, en goed verplaatsbaar of demonteerbaar.
Studenten van de Hanzehogeschool doen onderzoek naar Tiny Houses als mogelijke oplossing voor tijdelijke huisvesting als plek om te werken en elkaar te ontmoeten, maar ook als experiment voor nieuwe vormen van bouwen en wonen.

 

U kunt de studenten extra helpen door hun enquête over Tiny Houses in te vullen via onderstaande link:

Enquête Tiny Housing

 

Ontwerp van een bouwbord

Bij een bouwproject staat een bouwbord, met een impressie van het te bouwen object. Maar hoe moet dat er uit zien bij de Innovatieboerderij? We weten dat immers nog niet. Met basisschoolleerlingen en een plaatselijke kunstenaresse gaan we de uitdaging aan om er een innovatief en spraakmakend bord van te maken.

 

 


Kredietunie Westerkwartier van start!

Eind december is, op initiatief van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, de Kredietunie Westerkwartier opgericht. Onder leiding van oud-Rabobank directeur Ronald Seinen is binnen een half jaar een zeer gemotiveerd bestuur gevormd met ondernemers uit het Westerkwartier. De Kredietunie werkt volgens het principe: voor en door ondernemers. Betrokken ondernemers uit het Westerkwartier verlenen gezamenlijk leningen voor nieuwe, innovatieve, ondernemingsideeën die via de traditionele wegen niet zo makkelijk voor financiering in aanmerking zouden komen.

Op 10 februari zal er een feestelijke opening georganiseerd worden voor alle betrokken én geïnteresseerde ondernemers uit de streek. Kijk voor meer informatie over de Kredietunie en over de startbijeenkomst op:

www.kredietuniewesterkwartier.nl

 

 


NE(X)TWORK; jongeren nemen het heft in eigen handen

NE(X)TWORK is opgericht vanuit een noodzaak. Er bestaat een mismatch op de arbeidsmarkt; terwijl er banen en jonge werkzoekenden zijn, hebben plattelandsregio’s toch te maken met een hoge jeugdwerkloosheid. Vooral hoogopgeleiden verlaten het platteland waar ze zijn opgegroeid, terwijl ze er eigenlijk liever blijven; een ‘brain drain’.

Hierom besloot een groepje jongeren, gefrustreerd door hun eigen ervaringen met het vergeefs zoeken naar werk, het heft in eigen handen te nemen. Daarom richtten wij NE(X)TWORK op, een initiatief dat er naar streeft jongeren in de platteland regio’s te houden door dáár banen en afstudeerplaatsen te creëren. Jongeren moeten zelf nadenken over rurale problemen zoals ‘brain drain’ en hiervoor oplossingen kunnen aandragen. NE(X)TWORK wil de jongeren mobiliseren en een stem geven.

Lees verder>>