De regio voor iedereen!

We hebben gedurende de eerste weken van 2018 een nieuw lid mogen verwelkomen, loonwerkbedrijf Stuut. Een mooie aanvulling op ons ledenbestand. We kijken er dan ook naar uit om binnen de precisielandbouw en het regioleren een volgende stap te zetten!

Het is ook erg fijn om te melden dat de werkorganisatie nu echt vorm begint te krijgen. De leden komen tweewekelijks samen om te werken aan thema’s die er toe doen in het Westerkwartier, bijvoorbeeld regionaal voedsel, landbouw, wonen & bouwen!

 

In deze nieuwsbrief kun je daarnaast lezen over zorgcoöperaties & het leren van de Internationale partners binnen REFRAME.

Met coöperatieve groet,
Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Westerkwartier maakt nieuwe stap in coöperatief werken

“Leden van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier bouwen aan werkorganisatie”

In het Westerkwartier is sinds 2014 een bijzondere ontwikkeling aan de gang. Ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekcentra, overheden en inwoners zoeken elkaar op om samen te werken aan de toekomst van hun geliefde regio. Dit doen ze samen in een coöperatie: de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Vanaf 2018 wordt deze samenwerking nog concreter: medewerkers van Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen, het Collectief Groningen West, Rabobank Noordenveld West-Groningen, Stichting De Zijlen, Inclusie Noord, Hanzehogeschool, Terra en de toekomstige Gemeente Westerkwartier komen tweewekelijks samen om te werken aan de thema’s die direct belangrijk zijn voor de toekomst van het Westerkwartier, bijvoorbeeld: wonen, bouwen, energie, landbouw, regiomarketing en regionaal voedsel. Lees meer >>


 


Nieuwe regiopartner: Loonwerkbedrijf Stuut

We zijn zeer verheugd gelijk in de eerste weken van het jaar een nieuw lid te mogen presenteren: Loonwerkbedrijf Stuut uit Jonkersvaart. Stuut en de Gebiedscoöperatie doen al enige tijd samen projecten, maar nu is de samenwerking binnen de coöperatie ook echt bezegeld.

Stuut is een allround loonwerkbedrijf, dat zich de laatste jaren ook steeds meer is gaan toeleggen op de precisielandbouw. Dit is een prachtige aanvulling op ons ledenbestand!

Kijk voor meer informatie op www.loonbedrijfstuut.nl

Wilt u met uw bedrijf ook lid worden van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier of meer informatie krijgen over de mogelijkheden? De koffie staat altijd klaar! Een afspraak kun je aanvragen via info@gcwk.nl of 0594-726002.


In REFRAME leren van Internationale partners
Binnen het project REFRAME is de Gebiedscoöperatie één van de 14 partners uit 5 verschillende landen. REFRAME werkt aan regionale voedselketens om de verschraling van de werkgelegenheid in de agri-food sector tegen te gaan en zo een dreiging voor de regionale economie weg te nemen.

Elke partner en regio doet ervaring op en de best practices worden gedeeld op het online resource centre. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in onze eigen regio, maar wilt u het Internationale project blijven volgen, dan kunt u zich aanmelden voor de REFRAME-nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@gcwk.nl.

Het onderzoek van André Westra over kostprijsberekening inclusief externaliteiten is inmiddels afgerond. Lees hier meer over zijn onderzoek >>

Wilt u meer informatie over de regionale voedselketen en de rol van de Gebiedscoöperatie of wilt u aanhaken bij onze werkgroepen? Neem dan contact op met Maarten Groeneveld, m.groeneveld@gcwk.nl.


Regio voor Iedereen: Zorgcoöperaties

Binnen de programmalijn Sociaal Domein – die vanaf nu Regio voor Iedereen heet – is het onderwerp zorgcoöperaties een van de onderdelen. De nieuwe zorgcoöperaties geven invulling aan de veranderende behoeften op het platteland naar een zorgzame samenleving, voor elkaar en door elkaar.
Niet in plaats van formele zorg, maar in aanvulling op, ter verbetering van gezamenlijke kwaliteit. Daarnaast om te voorkomen dat er mensen vergeten worden of tussen wal en schip raken.

 

Wilt u ook een bijdrage leveren? Voor meer informatie kunt u mailen naar info@gcwk.nl.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit onderwerp in de aankomende nieuwsbrieven. Lees het volledige artikel>>