Samen laten zien wat we waard zijn!

Het symposium op 4 juli was zeer inspirerend en motiverend! Interessante uitkomsten van onderzoeken werden gepresenteerd, boeiende speeches, netwerken met mensen uit je regio en dat onder het genot van een hapje en een drankje!

Ook rondom de Innovatieboerderij heeft de tijd niet stil gestaan! Tijdens de dag van de Innovatieboerderij werd dit goed duidelijk. Onthulling van het bouwbord, presentatie van diverse innovatieve onderzoeken en de eerste stappen zijn gezet bij het aanleggen van de tuin.

Ook is er een filmpje gemaakt van onze eerste drone beelden. De houtsingels van Midwolde en Marum zijn in beeld gebracht. Wat zijn de houtsingels in het Westerkwartier toch prachtig!

In deze nieuwsbrief kun je daarnaast ook lezen over het loket levende dorpen, WorkCept, samen naar een inclusief Westerkwartier, de mogelijkheden rondom Social Impact Bond & de Open lunch over Toerisme!

Met coöperatieve groet,

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symposium innovatief & coöperatief ondernemen

Op dinsdag 4 juli was het symposium innovatief & coöperatief ondernemen in de Energy Barn op het Zernikecomplex te Groningen. Het was een inspirerende middag. Studenten van verschillende schools presenteerden de resultaten van hun onderzoeken. Ook een aantal studenten van Terra MBO waren aanwezig om hun resultaten te presenteren.

 

 

“Een mooie samenkomst van HBO, MBO en daarnaast ook nog verschillende schools!”

 

Daarnaast waren er ook nog enkele inspiratiespeeches, hierbij was er een mooie match tussen onderzoekers & studenten en ondernemers & studenten. De speeches gingen over de inclusieve samenleving & social impact bonds, de regionale voedselketen en de werking van de innovatiewerkplaats.

 

 

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

We gaan zeker een vervolg geven aan deze inspirerende middag!


Dag van de Innovatieboerderij

Onthulling van het bouwbord, eerste bomen in de tuin en presentaties van innovatief onderzoek op de Dag van de Innovatieboerderij.

“Drie dagen geleden stond het gras nog tot aan mijn knieën en nu zijn de contouren van de tuin al zichtbaar. En dat allemaal gedaan met hulp van stagiaires, studenten, cliënten van Stichting De Zijlen en professionals. Dat is de kern van dit project: het verbinden van alle mensen en organisaties die, letterlijk, een steentje bij kan dragen”.

Lees verder >>

 


Mededeling loket levende dorpen
Door de vele gehonoreerde burgerinitiatieven moeten wij u helaas mededelen dat de bodem van de subsidiepot van het Loket Levende Dorpen is bereikt. Het loket is inmiddels niet meer open.

Na 1 januari 2018 kunnen weer nieuwe subsidie-aanvragen ingediend worden en wel bij het loket bewonersinitiatieven van de provincie Groningen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.


Vind op www.workcept.nl  volop uitdagende stages – en afstudeeropdrachten!

Onze vacaturewebsite Workcept biedt een platform voor iedereen die op zoek is naar relevante studieopdrachten, werkervaring, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen in het Westerkwartier. Dit alles in de zeer inspirerende omgeving van de Gebiedscoöperatie.

 


Levend Landschap – Houtsingels

Het Collectief Groningen West heeft besloten om jaarlijks 45.000 euro te investeren in uitbreiding van het singelbeheer tot 450 kilometer, een verdubbeling van het huidige aantal, en in achterstallig onderhoud aan 100 kilometer verwaarloosde singels. Bovendien wil het collectief samen met Landschapsbeheer Groningen en met steun van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de uitvoering gaan stroomlijnen.

Aangezien het uitgetrokken bedrag niet toereikend is voor het hele plan, rekenen de drie partners wel op financiële steun van de provincie.

Lees meer >>

 


Samen naar een inclusief Westerkwartier

Studenten van verschillende schools van de Hanze Hogeschool werken aan diverse opdrachten in ons programma ‘Samen naar een inclusief Westerkwartier’. Het programma is mede tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met onze partner Stichting de Zijlen.

De onderwerpen variëren van onderzoek naar maatschappelijke arbeidspools tot financiering d.m.v. Social Impact Bonds. Uiteindelijk doel is te komen tot een inclusief Westerkwartier. Heeft u belangstelling voor dit programma neem dan contact op met Heleen Hartholt: 06-40022269

 


 

Gebiedscoöperatie onderzoekt mogelijkheden Social Impact Bond

De Social Impact Bond is een manier om oplossingen voor maatschappelijke problemen te financieren door middel van een samenwerking tussen de overheid en commerciële partijen, waarbij er alleen een uitbetaling plaats vindt bij succes.

Bij de Social Impact Bond werken bedrijven en de overheid samen en wordt kennis gebundeld om succes te behalen!

 


Open lunch – Toerisme

Op dinsdag 27 juni was onze 2e Open Lunch, met als thema toerisme. Het was een inspirerende sessie met, ondernemers, overheid en geïnteresseerden uit de regio! We hebben besproken waarom Toerisme zo interessant is voor het Westerkwartier, hoe we het kunnen optimaliseren en waar de kansen liggen. Wordt vervolgd!

De volgende open lunch zal na de zomervakantie plaatsvinden. Ideeën voor een thema?