Studenten en ondernemers hebben elkaar gevonden

De volgende stap is gezet binnen de Gebiedscoöperatie, de stap van ontwikkeling naar uitvoering. Projecten krijgen vorm en worden steeds beter zichtbaar in het gebied.

Studenten en ondernemers werken ook steeds beter samen. De studenten onderzoeken interessante onderwerpen die waardevol zijn voor de ondernemers en voor de ontwikkeling van het Westerkwartier. Studenten en ondernemers leren van en met elkaar, het regioleren krijgt nu echt vorm.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de recente ontwikkelingen binnen de Gebiedscoöperatie.

In de regio, met de regio, voor de regio!

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


0ada3703-9272-4313-bb68-6fb60e59345f

Eerste grote groep afstudeerders van start in het Westerkwartier

Op woensdag 17 februari maakt de eerste grote groep afstudeerders kennis met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar samenwerking met de Hanzehogeschool via het FEM-office. Negen studenten Bedrijfseconomie en Accountancy gaan aan de slag om de economische bodem onder vele projecten van de Gebiedscoöperatie te leggen.

Zo worden er financiële onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden tot zorg- en energiecoöperaties in de regio. Daarnaast gaan er verschillende studenten bezig met de problematiek rondom het vrijgekomen maatschappelijk vastgoed in Leek en Oldehove. Twee studenten gaan bezig met onderzoeken naar de haalbaarheid van het herstellen van de regionale voedselketen. Ten slotte zal een bedrijfskundestudent onderzoek doen naar een mogelijke Belevingswinkel in Zuidhorn.

Directeur Hans Bergsma en Kenniswerkplaatsmanager Wobbe Reindersma heetten de studenten van harte welkom en wensen ze veel succes de komende tijd met hun onderzoeken en uiteindelijk hun belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het Westerkwartier.

Eric Veldwiesch en Jannes Houkes doen vervolgens de plannen uit de doeken om de samenwerking tussen de Hanzehogeschool en de Gebiedscoöperatie verder uit te breiden. Het is de bedoeling dat vanaf komend collegejaar studenten ook in het vaste studieprogramma opdrachten en onderzoeken via de Gebiedscoöperatie gaan uitvoeren.

De zeer geslaagde en inspirerende middag wordt afgesloten met een hapje en drankje, waarna het afstudeertraject voor de studenten definitief gaat beginnen.


Deelname aan Europees onderzoek over circulaire economie

unnamedVia ons lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen zijn we verzocht toe te treden tot een Europees consortium in het programma HORIZON 2020. Onder directie van het prestigieuze Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer Gesellschaft worden competenties en voorwaarden voor het inrichten en functioneren van ketens en netwerken onderzocht en nieuwe businessmodellen uitgewerkt.
De partners zoomen in op de meest relevante sectoren. Voor agri & food is gekozen voor het proces rond de regionale voedseleconomie dat we als Gebiedscoöperatie hebben opgezet. De projectaanvraag is begin maart ingediend. We houden u via onze website op de hoogte van de vorderingen.

 

 


Certificaat voor Accountancy-student Albert Nieuwenhuis

b047aa33-3b45-411c-b622-f300c6fbb39317 februari werd tijdens de startbijeenkomst voor nieuwe afstudeerders, Accountancy-student Albert Nieuwenhuis in het zonnetje gezet.

Afgelopen half jaar heeft Albert bij de Gebiedscoöperatie een afstudeeronderzoek gedaan naar een duurzaam Businessmodel voor de agrarische veehouderij in het Westerkwartier. Zijn rapport blijkt nu al van grote waarde voor het verdere onderzoek rondom het herstellen van de korte voedselketen. Als blijk van waardering voor zijn geleverde werk ontving hij uit handen van directeur Hans Bergsma een welverdiend certificaat.

Wij wensen Albert veel succes bij het definitieve afstuderen en zijn verdere loopbaan!


Regionale innovatie met twee ministeries

Samen met onze onderwijspartner Terra hebben we gehoor gegeven aan een oproep van de ministeries van EZ en OCW. Inzet is om MBO-onderwijs en regionale partijen en werkgelegenheid. Als Gebiedscoöperatie Westerkwartier zijn we al sinds medio 2014 regiopartner in een soortgelijk meerjarenprogramma in het kader van het zogeheten Regionaal Innovatiefonds MBO. Binnen hetzelfde programma zijn we nu door onze partners in de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe gevraagd als kennispartner voor een vergelijkbaar proces in Drenthe. Het voorstel is eind februari ingediend. Voor eind maart zijn we uitgenodigd voor een pitch aan de beoordelingscommissie.


Social Media

Volg ons nu ook op Facebook & Twitter. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier!

         


Levend Landschap in actie

b066aa03-655c-4a32-ba28-a889427ea29dOp dit moment wordt er hard gewerkt om 100km aan singels in het mooie Zuidelijk Westerkwartier van goed (hakhout) beheer te voorzien. Door te snoeien en te dunnen (afzetten) ontstaat er licht en ruimte wat nodig is voor het uitlopen van de afgezette bomen en struiken. Hetzelfde geldt voor de jonge aanplant.

In de keuze van de aan te planten struiken wordt gebruik gemaakt van de gebiedseigen soorten. Variatie van elzen en bes- en bloemdragende struiken levert ook nog een positieve bijdrage aan de biodiversiteit, waardoor vogelsoorten zich kunnen handhaven.
De uitvoering wordt gedaan vanuit de visie van de op te richten Workpool van de Gebiedscooperatie.
Op dit moment bestaat deze uit de ploeg van Landwerk en Landschapsbeheer Groningen.

Rikus Hagenauw, hoofd buitendienst Landschapsbeheer Groningen


Regionale actie voor kennisinnovatie

Onder directie van onze lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen hebben we een bid voorbereid voor praktijkgericht onderzoek gericht op het bouwen van nieuwe regionale ketens, een van de belangrijke thema’s voor de ondernemers in onze regio. Onder het motto “Liever Blijham dan Serranoham” willen we de verwerkende bedrijven opnieuw in de regio te positioneren. Daardoor creëren we veelbelovende kansen om nieuwe specialisaties en dus ook verdienmodellen terug te brengen naar de regio.

Daarmee sluiten we tevens aan bij het advies dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft uitgesproken in de publicatie ‘Naar een voedselbeleid’. Ook de ministeries van EZ en VWS onderstrepen het belang hiervan. Dijksma en Schippers ondersteunen allianties voor gezonde en duurzame productie en consumptiepatronen en geven prioriteit aan onderzoek en innovatie gericht op ketens in de circulaire economie.


Regioleren krijgt steeds meer vorm!

b1de8dc2-cbc9-45fc-8211-d87944bf4e2bOp 17 maart is de start van het project regioleren – precisielandbouw. In maart en april gaan ongeveer 10 studenten (loonwerk) aan de slag binnen dit project, 6 donderdagen les en praktijk. De studenten krijgen zo de mogelijkheid om alle aspecten van precisielandbouw te ervaren.
Er zal een docent van Terra (Cor Fockens) aanwezig zijn om vertaling lesprogramma naar school te maken en andersom. Samen leren in de regio!

Dit project is een samenwerking tussen:

  • Loonwerkbedrijf Stuut;
  • Loonwerkbedrijf Thijssen;
  • Terra MBO;
  • Gebiedscoöperatie Westerkwartier;
  • CAH Vilentum Dronten (Stagiair Jurwin de Vries);
  • STOAS Wageningen (Stagiair Benny Rijzebol).

bc7eea07-b6f9-4529-8598-0c17d0137397


Koploperbedrijven Zuidhorn maken vliegende start

2154370d-a9e0-4442-b0fc-9432c03bddfaMet een warm onthaal van het gemeentebestuur, maakten 9 authentieke Koplopers op 22 februari een vliegende start tijdens de startbijeenkomst van het Koploperproject Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het gemeentehuis van Zuidhorn.

In dit Koploperproject werken de MKB’ers samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Gemeente aan een gemeenschappelijk doel; duurzame winst voor mens, bedrijf en milieu.

De Koplopers zijn: Top Milieu Service, Hoekstra Bouw, Hummel Tuintotaal en Koopman Transport uit Noordhorn, Spar Attent en Loonbedrijf Mechielsen uit Oldehove, Elting Stucadoorsbedrijf en Aannemer Wiersma uit Aduard en Fruitboerderij Oudenbosch uit Niehove.


Uitnodiging bezoek Jersey Melkveehouders in Denemarken

a43105ad-1127-458a-89b2-9dd5202db47aVan 29 maart tot en met 1 april gaan studenten van Terra MBO enkele Jersey melkveehouders in Denemarken bezoeken.
Heeft u interesse om mee te gaan? Neem dan contact op met Henk Kroeze of Stefan Hilhorst via (06)52773906. Geen tijd om mee te gaan, maar heeft u wel vragen aan de melkveehouders in Denemarken? Dan kunt u uw vragen uiteraard telefonisch doorgeven.

 

 


Gebiedscoöperatie brengt studenten van verschillende onderwijsinstellingen samen
‘Community’ rondom regionaal voedsel van start

Een van de doelstellingen van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is om alle (soms verrassende) betrokken partijen rondom thema’s samen te brengen. Een van de belangrijkste thema’s waar op dit moment hard aan gewerkt wordt is het thema regionaal voedsel. In projecten als de Regionale Voedselmakelaar is de Gebiedscoöperatie op zoek naar nieuwe manieren om de productie, de verwerking, de logistiek en de afname volledig in de eigen regio plaats te laten vinden.