Gebiedscoöperatie trekt erop uit!

We hebben vele interessante bijeenkomsten, bezoeken & symposia mogen meemaken & organiseren de afgelopen periode. Zoals het koplopersymposium; er was een interessante spreker, 10 enthousiaste koplopers en een inspirerend belevingsplein.
De samenwerking met organisaties en bedrijven in de regio en daarbuiten levert ook mooie resultaten op. Bijvoorbeeld de samenwerking met DrentsGoed. Ervaringen delen die we mee kunnen nemen in de ontwikkeling van de regionale voedselketen.
In deze nieuwsbrief kun je daarnaast lezen over de verdere ontwikkelingen binnen de regionale voedselketen, een onderzoek naar Bermgras, een aankondiging voor een minisymposium rond grasvalorisatie en vermarkting, gratis subsidieadvies, een werkbezoek naar Peebos en het narratief onderzoek naar arbeid voor mensen met een beperking.

Met coöperatieve groet,
Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Gebiedscoöperatie kijkt terug op geslaagd koplopersymposium

22 maart werd in het Rijtuigmuseum Nienoord het Koplopersymposium Westerkwartier gehouden, als afsluiting van het koploperproject in de regio. De Gebiedscoöperatie was medeorganisator én deelnemer van het koploperproject. 10 organisaties hebben in een jaar tijd grote stappen gezet op het gebied van toekomstbestendig maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Er was een inspirerend verhaal van ‘trendwatcher des vaderlands’ Adjiedj Bakas. De tien koplopers gaven in een korte presentatie aan wat ze het afgelopen jaar vanuit het project hebben gedaan om hun organisaties duurzamer te maken. Daarbij was niet alleen aandacht voor thema’s als duurzame energie, maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid en bijvoorbeeld het voorkomen van verspilling, maar ook voor duurzaam omgaan met je eigen medewerkers en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van mensen met een beperking in reguliere organisaties.
De gebiedscoöperatie is erg tevreden over deelname en de samenwerking in het project. Op de vraag wat hem persoonlijk het meest raakte op het gebied van duurzaamheid gaf directeur Hans Bergsma aan: zelf vind ik het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen.

Studenten van de gebiedscoöperatie presenteerden op het ‘Belevingsplein van de toekomst’ hun ontwerp voor Tiny Houses. Bezoekers konden een virtuele tour door een tiny house met bedrijfsruimte maken. Gebiedscoöperatie lid Wold en Waard won de Koploperprijs.

Klik hier voor een uitgebreid verslag over het koplopersymposium


Studenten Gebiedscooperatie op werkbezoek naar Peebos

De studenten van de programmalijn “Sociaal, Gezond en Inclusief” van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier zijn 21 maart op excursie geweest naar Peebos. De studenten maken kennis met de bijzondere samenwerking tussen Staatsbosbeheer en zorginstelling De Zijlen en ervaren samen het prachtige landschap.

Lees meer >>


De regionale voedselketen krijgt steeds meer vorm!

FOOD studenten bezoeken de Hanos

Op 20 maart kregen de studenten die onderzoek doen ten behoeve van een regionale voedselketen een rondleiding bij Hanos Groningen. Johan Buiter leidde de groep op een inspirerende wijze door de groothandel en beantwoorde de vele vragen van de studenten.

Johan wist onder andere te vertellen dat de vraag naar regionale producten toeneemt, maar dat bij regionale producten de leveringszekerheid nog wel eens een probleem is. Toch neemt het aantal regionale producten toe bij de Hanos, wat natuurlijk mooi is. Het bedrijfsbezoek gaf een mooi kijkje in de keuken bij een hele grote speler in de voedselketen.

Rundvleescoöperatie Westerkwartier

Samen met onder andere melkveehouders, een slachterij en Staatsbosbeheer wordt er aan een rundvleescoöperatie gewerkt. Een nieuw verdienmodel voor alle betrokken stakeholders.

Hier zijn we al een behoorlijke periode mee bezig, maar krijgt steeds meer vorm. Factoren als de problematiek rondom fosfaatrechten bemoeilijkte het proces tot oprichting. We onderzoeken nog steeds of het mogelijk is en hebben als doel duurzaam rundvlees uit het Westerkwartier. Met als kernwaarden: zoveel mogelijk veevoer uit eigen regio, transparant en veilig, sociaal inclusief en dier- mens- en milieuvriendelijk.


Gebiedscoöperatie werkt samen met DrentsGoed in veranderende voedselmarkt

De Gebiedscoöperatie is blij met de samenwerking met DrentsGoed. Ook in het Westerkwartier werken we aan een regionale voedselketen en DrentsGoed is met haar vele ervaring een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld de ervaring met meerdere productsoorten in één concept, certificering en voedselveiligheid, logistieke ervaring en hoe je de regionale producten de supermarkt in krijgt.

Door even over de grens te kijken in Drenthe hopen we tot nieuwe modellen en concepten te komen voor het Westerkwartier.

Lees meer >>


Tijdelijk gratis subsidieadvies – GBCG

Tijdelijk zijn wij bij GBCG op zoek naar ondernemingen om een gratis subsidieadvies aan te verlenen. Het liefst zouden we graag met kleine ondernemingen werken en voorlopig ook kleinschalige subsidieaanvragen begeleiden, maar dit zijn zeker geen vereisten.

Green Business Consultancy Groningen is een start-up bedacht door twee honours-studenten bedrijfseconomie aan de Hanzehogeschool, en is op zoek naar meer ervaring met het begeleiden van aanvragen voordat zij zich officieel opricht. Eerder heeft zij echter al verschillende adviezen verleent.

Heeft u interesse of wilt u meer over ons weten? U kunt ons bereiken via:
r.donker@st.hanze.nl of http://gbcg.simpsite.nl/

Meer weten? Klik hier voor een informatieve flyer!


Afbreekbaar plastic maken vanuit Bermgras?
Staatsbosbeheer en Hanzehogeschool onderzoeken het!

Vanuit ons lid Staatsbosbeheer kwam de vraag of er wellicht nieuwe mogelijkheden zijn om het maaisel dat uit hun natuurgebieden komt, op een circulaire wijze tot andere producten te verwerken.

De docenten en studenten van Chemie raakten hier zo enthousiast van, dat ze meteen aan de slag zijn gegaan. Ze doen nu enerzijds een onderzoek naar zo veel mogelijk mogelijkheden om het maaisel te kunnen verwerken, maar kijken daarnaast met een andere groep ook specifieker naar de mogelijkheden om het om te zetten in afbreekbaar plastic.
De eerste resultaten lijken erg positief! Zodra er meer resultaten binnen zijn, gaan we met de economische studies van de Hanzehogeschool in gesprek om te kijken of er concrete business cases gebouwd kunnen worden.


Groen! Wat je allemaal met gras kunt doen.

Op 13 juni organiseren het Kenniscentrum Biobased Economy (Hanzehogeschool), Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Groningen een minisymposium rond grasvalorisatie en vermarkting Bekijk de volledige vooraankondiging via onderstaande button.
Het definitieve programma en de uitnodiging volgen binnenkort.

Vooraankondiging Symposium – klik hier!