Wij zijn de Gebiedscoöperatie!

We kunnen met een positief gevoel terugkijken op het coöperatief feestje “Wij zijn de Gebiedscoöperatie”. Een afwisselende markt van de coöperatie, inspirerende sprekers en de presentatie van de Food Factory! Er was een grote opkomst en een gevarieerd publiek, super!

De oprichting van de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een feit! Een mooie ontwikkeling in de regio. Het doel is een nieuw verdienmodel voor alle betrokken partijen, maar ook het bevorderen van ecologische en landschappelijke kwaliteit en vitaliteit van de regio. Wat een prachtige stap voor de regio!

In deze nieuwsbrief kunt u daarnaast lezen over de buurtbus Leek-Zuidhorn, duurzame energie in Middag-Humsterland, de lancering van de website van Middag-Humsterland en een korte foto-impressie van 29 maart.

Met coöperatieve groet,
Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


“Wij zijn de Gebiedscoöperatie”

Vrijdag 29 maart was er een grote bijeenkomst bij Loonbedrijf Stuut te Zevenhuizen met een opkomst van ca. 300 man! De dag begon met de Markt van de Coöperatie. Waar de veelzijdigheid van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier naar voren kwam. Gevolgd door het officiële programma. Waar enkele inspirerende sprekers de ontwikkelingen van de Gebiedscoöperatie mooi in beeld brachten en de Food Factory gepresenteerd werd!
2018 en begin 2019 was een bijzondere periode voor de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Naast dat onze manier van werken tot duidelijke resultaten begon te leiden, viel het ook op bij regionale, nationale en zelf internationale organisaties.

Wat resulteerde in enkele mooie prijzen; de Langmanprijs, de Europese waardering van Eurada en sinds afgelopen vrijdag ook de Aequor prijs. Daar zijn we als Gebiedscoöperatie toch best wel trots op. Dit hebben WIJ als regio toch maar mooi voor elkaar gekregen!

Lees meer over de grote bijeenkomst >>

Onderaan in deze nieuwsbrief vindt u nog een aantal foto’s van de bijeenkomst.

 


Natuurvleescoöperatie Westerkwartier officieel opgericht

Vrijdag 29 maart hebben de oprichtingsleden van de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier hun handtekening op de oprichtingsakte gezet. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het formaliseren en professionaliseren van het initiatief.
De oprichtingsleden zijn veehouders Alex Datema, Arjan Veenstra en Kris Posthumus, directeur van Kroon Vlees Henk Luinge en directeur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier Hans Bergsma.

Daarnaast is Staatsbosbeheer partner in het initiatief. De Natuurvleescoöperatie is een nieuw verdienmodel voor alle betrokkenen en moet tot een economische plus leiden. Ook heeft de coöperatie nevendoelen als het bevorderen van de ecologische en landschappelijke kwaliteit en vitaliteit van de regio. Door sociaal inclusief te werken wil de coöperatie een plek zijn voor mensen die om wat voor reden dan ook wat verder van de arbeidsmarkt afstaan.

Naast de oprichtingsleden zijn er al een tiental potentiële leden betrokken. Echter, de komende weken willen we nog meer leden werven.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.natuurvleescooperatie.nl
Voor contact kunt u mailen naar: info@natuurvleescooperatie.nl


Buurtbus Leek-Zuidhorn

In Enumatil hebben ze al jaren te kampen met een nogal matige busverbinding. De enige bus die ’s ochtends rijdt is te laat voor veel scholieren en forensen. En in Zuidhorn kunnen ze helemaal niet komen met de bus. In april 2018 is ook de belbus opgeheven. Sindsdien wordt er vanuit Enumatil nagedacht over een buurtbusverbinding tussen Leek en Zuidhorn, via Enumatil en Den Horn.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is hier ook bij betrokken. En op dit moment hebben twee studenten van de Hanzehogeschool dit als stageproject. Ook de gemeente en het OV-bureau zijn op de hoogte van het idee. Kortom: er wordt lekker aan de weg getimmerd.

Mocht je belangstelling hebben om de studenten van de Hanzehogeschool, Marnix en Pamela te ondersteunen of met ze mee te denken. Neem dan contact op via m.r.poelman@st.hanze.nl.


Duurzame energie in Middag-Humsterland

Woensdag 27 maart werd de startbijeenkomst gehouden over duurzame energie in Middag-Humsterland. Bewoners en deskundigen kwamen bij elkaar om gezamenlijk naar mogelijkheden te kijken voor energietransitie in het unieke cultuurlandschap van Middag-Humsterland.
Door Dirk Kurstjens, docent werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool, werd het energieprofiel van Middag-Humsterland besproken waarna Mathijs Dijkstra van Laos Landschapsarchitecten liet zien wat de invloed is van de energietransitie op het landschap.

Lees meer >>