Ondernemers, overheid en onderwijs werken samen

We hebben een inspirerende periode achter de rug. Interessante bijeenkomsten, succesvol afgeronde pilots en grote stappen gezet binnen projecten. Dat zowel ondernemers, overheid als onderwijs de samenwerking hebben gevonden is een positieve ontwikkeling die we de komende periode hopen te versterken en uit te bouwen. Kortom, mooie ontwikkelingen op verschillende vlakken.

Daarnaast zijn er in maart/april enkele nieuwe leden bijgekomen. We hopen met deze nieuwe leden weer een volgende stap te zetten. Want, samen meer Westerkwartier!

In deze nieuwsbrief leest u meer over de recente ontwikkelingen binnen de Gebiedscoöperatie.

In de regio, met de regio, voor de regio!

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


706322b2-a97e-4b93-a007-7cbc4acf146f

Een deel van ons team; directie, management en projectleiders


Europese voedselpartners vinden weg naar Groningen en het Westerkwartier

Officiële start van een nieuwe Europese voedselbeweging: REFRAME

“De manier waarop we op dit moment met ons voedsel omgaan is te gek voor woorden. Nederlandse varkens worden dwars door heel Europa naar Spanje vervoerd om vervolgens, na vele prijsverhogingen, hier als dure Spaanse ham op ons bord terug te komen. Gelukkig zijn er overal in Europa de laatste jaren initiatieven ontstaan om het hele voedselproces weer in de eigen regio te houden. Dit is hét moment om er samen voor te zorgen dat deze beweging richting een nieuwe vorm van economie op grote schaal steun krijgt. Door binnen Europa samen te werken en van elkaar te leren, kunnen we ons alternatieve systeem opschalen en de wereld positief veranderen”.

Met deze woorden opende lector Willem Foorthuis van het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool dag twee van twee zeer inspirerende dagen rondom het Europese INTERREG-project: REFRAME; richting een nieuw regionaal voedselnetwerk. Afgelopen week kwamen de partners in dit project voor het eerst samen in Groningen, waar ze twee dagen lang elkaar inspireerden met bevlogen presentaties. Onder toeziend oog van onder andere wethouder Mattias Gijsbertsen en gedeputeerde Henk Staghouwer werden zo de eerste stappen gezet in een intensieve samenwerking voor de komende drie jaar.

Lees verder>>

reframe2 [328950]


“Er zit waarde in berm- en slootgras, waarom verwaarden we dit niet?!”

StudiemiddagZeer geslaagde middag over de noodzaak van een beter en effectiever gebruik van de bodem en haar afval.
Op een goed bezochte informatiemiddag trapt dagvoorzitter Paul Tameling van Boer & Natuur ambitieus af:

“Mijn droom is om het berm- en slootafval in het hele Westerkwartier ‘cradle to cradle’ te laten gaan: er liggen nog zo veel kansen”.

Het blijkt het begin van een inspirerende middag, waarin op drie verschillende manieren naar de bodem en het gebruik gekeken werd.

Lees verder>>

 


Ondernemers, overheid en onderwijs werken samen aan nieuwe verdienmodellen
Op donderdag 7 april ontmoeten bestuurders, ondernemers en mensen vanuit het onderwijs elkaar tijdens de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen. Het Fruitteeltbedrijf Oudebosch te Niehove biedt voor deze avond een prachtige en toepasselijke locatie om het met elkaar te hebben over waardevermeerdering in de regio.unnamed8765

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Regio Groningen-Assen en het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens de bijeenkomst werd stevig gediscussieerd over kansen en uitdagingen voor de regio tijdens een verrassend diner. Studenten serveerden het ‘foute’ menu van de Culinaire Vakschool: voedsel van ver versus voedsel uit de regio.

Lees verder>>


Studeren in het Westerkwartier

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is de samenwerking met de onderwijsinstellingen in de regio. Deze samenwerking begint op alle thema’s steeds meer vorm te krijgen en studenten beginnen steeds meer echt het verschil te maken voor regionale ondernemers.

De samenwerking met Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool heeft afgelopen half jaar een vlucht genomen. Op dit moment zijn er 17 afstudeerders direct gekoppeld aan ondernemers of initiatieven in het Westerkwartier. Nadat ze in de periode tussen februari en april bezig zijn geweest met de voorbereidingen van het onderzoek, zijn ze nu druk bezig met interviews. Uiteindelijk leveren ze, afhankelijk van het begin van het traject, de onderzoeken op in de periode tussen juni en september. Tot nu toe verloopt de samenwerking uitstekend!

De thema’s waar de studenten mee bezig zijn staan allemaal in het teken van het versterken van de economie en de levensstandaard in het Westerkwartier. De onderzoeken lopen daarom uiteen van het mogelijk oprichten van zorg- en energie coöperaties tot het ontwikkelen van nieuwe (winkel)concepten voor leegstaande panden.

Uiteindelijk mondt dit hele traject uit in een congres aan het begin van het volgende collegejaar. Tot die tijd zullen de studenten zichzelf introduceren via een blog op onze website! Houd het in de gaten!


 

13113235_1119569494770765_1781944219_o

Pilot regioleren bij Loonbedrijf Stuut/Thijssen naar tevredenheid afgerond

“kennis en praktijk samenbrengen op een locatie buiten de school”

Op donderdag 21 april was de laatste lesdag van het regioleren precisielandbouw bij Loonbedrijf Stuut/ Thijssen. Studenten van Terra MBO Groningen hebben gedurende 6 sessies in de praktijk meegemaakt wat er allemaal komt kijken bij precisielandbouw. Onderwerpen als: GPS & plaatsbepaling, systemen & correctiesignalen, bodemsensoren, sensoren in de lucht, NIR sensor + opbrengstmeting & veehouderij zijn uitgebreid besproken en toegepast tijdens deze sessies.

Lees verder>>


12953036_1105441649516883_794717102_o

Thema-avond: de Regionale Voedselmakelaar

Op maandag 4 april was in de Molshoop te Noordhorn een thema-avond over de Regionale Voedselmakelaar. De avond begon na een korte introductie van Leendert Klaassen met het tekenen van de raamovereenkomsten van vier nieuwe B-leden; Streekhoutplus B.V., De GaveSuper, Cowcept & ImProveZ Marketing & Communicatie.

Vervolgens heeft Frans Traa inzicht gegeven in doel, inhoud en aanpak van de Regionale Voedselmakelaar. De aanleiding voor het project is dat de Gebiedscoöperatie en haar partners al lange tijd signaleerden dat grote delen van de toegevoegde waarde aan voedselproducten uit de eigen regio verdwijnt. Het project ‘De Regionale Voedselmakelaar’ is de eerste aanzet om dit systeem te veranderen. Doel is het voedsel uit (onder meer) het Westerkwartier in de stad Groningen en de regio op het bord te krijgen. Hiermee versterkt het project uiteindelijk de regionale (voedsel)economie en worden de voedselproductie en -consumptie weer rechtstreeks met elkaar verbonden. Ten slotte worden de producten, doordat ze circuleren in een korte keten, veel duurzamer.

Lees verder>>


Tweede thema-bijeenkomst Regionale Voedselmakelaar

Met het project de Regionale Voedselmakelaar willen we zoals in het vorige artikel beschreven, regionale voedselproducenten aan regionale afzetpartijen koppelen. Dit moet tot een overzichtelijke, veilige, betrouwbare en gezonde keten leiden.

De tweede thema-bijeenkomst Regionale Voedselmakelaar staat in het teken van het leggen van verbindingen en ketenvorming. Wilt u graag u graag uw producten regionaal afzetten? Bent u bijvoorbeeld opzoek naar regionaal geproduceerde appels, uien of kaas? Wilt u samen aan een korte keten werken? Kom langs op maandagavond 23 mei en sluit aan bij de vleestafel, zuiveltafel of groente- en fruittafel. Verdeeld in deze categorieën proberen we tot ketenafspraken te komen. We zien u graag aan tafel!