Geïnspireerd door samenwerking!

Wat een geweldige ontwikkelingen de afgelopen weken.

Onze eerste Open Lunch was een succes. Een mooie combinatie van mensen (communicatie experts, ondernemers & studenten) met interessante ideeën. Na het succes van de eerste editie hebben we gelijk een volgende editie gepland!

De website workcept.nl is officieel gelanceerd. Hopelijk gaan vele studenten en ook zeker mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een interessante stage, afstudeeropdracht of werkervaringsplek vinden via onze nieuwe website.

Een hele interessante ontwikkeling is het opzetten van een nieuwe programmalijn, sociale inclusie. Samen werken aan een inclusieve samenleving, daar gaan we voor!

In deze nieuwsbrief kun je daarnaast ook lezen over de toekomstvisie van Middag- Humsterland, nieuwe belevingsfietstochten in het Westerkwartier & de “Dag van de Innovatieboerderij”!

Met coöperatieve groet,

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Eerste open lunch succesvol verlopen!

Op dinsdag 16 mei was de eerste Open Lunch van onze Media Office. Hier wisselden ondernemers, communicatie-experts en studenten ideeën uit over hoe we de communicatie van ondernemers in de regio kunnen verbeteren en ondernemers daarmee kunnen versterken.

Het Media Office bestaat uit een team van communicatie-experts en communicatiestudenten van o.a. de Hanzehogeschool. We gaan de komende tijd ophalen welke communicatievraagstukken er in de regio spelen en bieden ondernemers advies over en ondersteuning bij hun communicatie. Bij onze eerste Open Lunch waren o.a. Rabobank Noordenveld West Groningen, Oudebosch Fruitteeltbedrijf, Landschapsbeheer Groningen en Abel Tasman Museum aanwezig.
Het communicatievraagstuk dat we vooral terughoorden is de uitdaging om zichtbaar te maken waar een onderneming zich allemaal mee bezig houdt. Er gebeurt zoveel in een onderneming, hoe kan je zorgen dat dit over wordt gebracht in de communicatie? Het liefst willen de ondernemers laten zien wat er allemaal speelt, bijvoorbeeld hoe hun producten worden gemaakt of welke projecten er lopen. Om (potentiële) klanten dit zo meer mee te laten beleven. Maar dan zonder dat het lijkt alsof je over jezelf op loopt te scheppen.

Vooral op het gebied van online communicatie zien de ondernemers veel kansen. Via je website en social media kan je goed verhalen (laten) vertellen over je organisatie (storytelling). Misschien heb je al gemerkt dat we hier vanuit de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de laatste tijd ook actiever mee bezig zijn, zie bijvoorbeeld onze Facebookpagina.

Herkenbaar? Of spelen bij jouw onderneming juist hele andere communicatievraagstukken? We horen graag over jouw ervaringen! Neem contact op met Inge Fakkert van het Media Office via: i.fakkert@gcwk.nl of 0594-726002


Volgende open lunch:
Zelf een Open Lunch bijwonen? De volgende editie is op dinsdag 13 juni van 12.30 tot 14.00 uur.

Thema van de open lunch is: Toerisme. Hoe kunnen we het Toerisme in de regio stimuleren? Waar lopen jullie tegenaan, en welke kansen zie je voor de regio? We gaan graag met je in gesprek en kijken hoe we samen het Toerisme in de regio kunnen stimuleren.

Aanmelden kan tot vrijdag 9 juni aanstaande via onderstaande button. Geef daarbij je naam en de naam van de organisatie door en met hoeveel personen je komt. Ook kan je in de mail alvast aangeven waar je interesse op het gebied van Toerisme specifiek naar uit gaat. Wij verzorgen de lunch.


Westerkwartier gaat inclusief

Op initiatief van de Zijlen gaat de Gebiedscoöperatie Westerkwartier een programmalijn sociale inclusie opzetten onder de titel Westerkwartier gaat Inclusief. ‘Sociale inclusie betekent toenemende participatie van alle inwoners in de samenleving, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, taal, gender status, talenten en beperkingen’.
Heel veel mensen, initiatieven en organisaties werken hieraan. Gemeenten hebben hiertoe een hele duidelijke opdracht in het kader van het sociale domein. Maar ook inwoners, ondernemers, scholen, verenigingen en zorgorganisaties zijn hiermee bezig. Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, dat Nederland in 2016 geratificeerd heeft, geeft hiervoor de handvaten en de visie.

Met de programmalijn sociale inclusie wil de Gebiedscoöperatie met partners en inwoners uit het Westerkwartier werken aan een inclusieve samenleving. In dit programma werken we samen met ondernemers, overheden en onderwijs en onderzoekers (diverse schools van de Hanzehogeschool) aan een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen en waar gelijkwaardigheid en diversiteit centraal staat.

Heeft u belangstelling om te participeren in dit traject, neem dan contact op met Wobbe Reindersma, tel: 06-50487819


Vind op www.workcept.nl  volop uitdagende stages – en afstudeeropdrachten!

Onze nieuwe vacaturewebsite Workcept biedt een platform voor iedereen die op zoek is naar relevante studieopdrachten, werkervaring, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen in het Westerkwartier. Dit alles in de zeer inspirerende omgeving van de Gebiedscoöperatie.
I.v.m met de onstuimige groei van onze innovatiewerkplaats hebben wij per 1 september veel stage- en afstudeermogelijkheden voor studenten Financieel Economisch Management, Marketing, Communicatie, Sociaal Juridische Dienstverlening, Social Studies, Bouwkunde, Bedrijfskunde, Gebiedsontwikkeling, Groene Omgeving en Landbouw.

Heb je zelf een idee voor een afstudeeropdracht die je graag bij ons wilt uitvoeren, dan ben je ook van harte welkom. Neem contact op met onze Innovatiewerkplaatsmanager, Wobbe Reindersma via 06-50487819.


Middag-Humsterland stelt eigen toekomstvisie op

De afgelopen drie maanden hebben 70 betrokken inwoners en ondernemers van het Middag-Humsterland actief meegewerkt aan een nieuwe visie voor hun eigen streek. Het resultaat: één visiedocument, vier thematische werkgroepen, drie projecten die meteen van start gaan en talloze ideeën voor projecten voor de langere termijn.

Lees verder >>

 

 


Nieuwe belevingsfietstochten in het Westerkwartier

In 2015 won de agrarische natuurvereniging Boer & Natuur ZWK, de Inspiratieprijs van het Ministerie van EZ. Naast een trofee kregen ze ook een geldbedrag. Boer & Natuur heeft met dit geld en een bijdrage van het Loket Levende Dorpen en het Rabo coöperatiefonds, 2 belevingsfietstochten uitgezet.

De routes zijn beschreven in een handzaam boekje dat door de bijdragen gratis te verkrijgen is. In het boekje kun je lezen hoe het landschap van het ZWK is ontstaan, wat er gedaan wordt om de weidevogels een plek te geven en wordt er informatie gegeven over de diverse dorpen in het mooie ZWK en word je gewezen op bijzondere plekken.

Een van de routes start in Boerakker en gaat langs en door het Coulisselandschap. De andere route start bij de A7 in Leek en gaat door de weidevogelgebied aan de noordkant van de A7. Op Hemelvaartsdag kan de route voor het eerst gefietst worden en de eerste 100 deelnemers ontvangen bij de start op Camping de Akkerhoeve in Niebert een streekproductenpakket voor onderweg. De burgemeesters van Leek en Marum zullen om 10 uur de eerste pakketten uitdelen.

Als daarna de route gefietst wordt, kom je bij het fietspontje een verhalenverteller tegen zodat je even op adem kunt komen. Bij de Kuzumerkooi zijn tussen 10.30 uur en 13.00 uur verhalenvertellers aanwezig die ons zullen verrassen met verhalen over het Westerkwartier, dit kan onder het genot van een gratis kop koffie of glaasje ranja. Het boekje met beschrijving van de routes, die je op elk moment kunt fietsen, is op Hemelvaartsdag te verkrijgen bij camping de Akkerhoeve en na 25 mei bij diverse recreatieondernemers in het gebied en bij het Infocentrum Nienoord.

Op de website van Boer & Natuur is de fietsroute ook te downloaden.

Beleef het Westerkwartier op de fiets en geniet!


Dag van de Innovatieboerderij

De ontwikkelingen rond de Innovatieboerderij zijn nog steeds in volle gang. Graag presenteren we u de resultaten van de afgelopen periode op donderdag 15 juni aanstaande. Hou deze datum alvast vrij in uw agenda!

Het idee is om een soort open huis en tuin te organiseren van circa 14:00 uur tot 20:00 uur. Geen presentatie op 1 moment, maar meer een doorlopende voorstelling. Het exacte programma zal binnenkort gepresenteerd worden.

Daarnaast willen we u graag de mogelijkheid geven uw ideeën in te brengen bij de projecten die op dit moment lopen. Lees meer over deze projecten op www.innovatieboerderij.nl.