Samen met Regionale & Internationale partners stappen zetten!

Wat een interessante ontwikkeling, papier maken uit gras! En daarmee lichten we nog maar een tipje van de sluier op, er zijn meerdere ontwikkelingen rondom de verwaarding van gras. Deze zullen ook gepresenteerd worden tijdens een inspirerend symposium op 13 juni aanstaande. Jij komt toch ook?!

Ook hebben we weer een inspirerende REFRAME bijeenkomst gehad in Denemarken. Van elkaar leren en elkaar inspireren om de regionale voedselketens te herstellen. Alle partners hebben weer mooie stappen gezet!

In deze nieuwsbrief kun je daarnaast lezen over ons werkbezoek aan Innovatiewerkplaats Helpman-de Wijert, de meetup “ondernemen doe je niet alleen’ en het Schuilingcongres.

Met coöperatieve groet,
Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Studenten Chemie maken papier uit gras Staatsbosbeheer

Wat kan er allemaal wel niet met gras?

Als onderdeel van hun studie naar het verwaarden van gras, zijn studenten Cees Visch en Lion Piest van de Hanzehogeschool Groningen de afgelopen maanden druk bezig geweest met allerlei soorten proefjes. En niet zonder resultaat! Ze kwamen erachter dat je vrij gemakkelijk papier kunt maken uit gras.

De heren gaan de komende weken verder om te kijken of ze dit proces ook op kunnen schalen.

Het onderzoek van Cees en Lion is onderdeel van een grotere studie naar de mogelijkheden voor het verwaarden van gras. In samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Staatsbosbeheer en Natuurmomumenten organiseren we een groots congres rondom dit thema. Experts uit het hele land zullen het Westerkwartier en omstreken inspireren om meer met het – nu nog afval – gras te doen in het kader van de biobased en circulaire economie.

U bent van harte uitgenodigd om aan dit symposium deel te nemen op 13 juni. De uitnodiging kunt u hier vinden.


Werkbezoek studenten en stakeholders aan Innovatiewerkplaats Helpman-de Wijert

Op 16 mei brachten stakeholders en een grote groep studenten van de programmalijn Sociaal, Gezond en Inclusief een werkbezoek aan de Innovatiewerkplaats Helpman-De Wijert.

Annet Muller-ter Veen, manager van de Innovatiewerkplaats, gaf een presentatie over het ontstaan van de Innovatiewerkplaats, en de Wijkdeal De Wijert. Wijkdeal de Wijert is een co-creatief participatietraject waarin bewoners in samenspraak (met de gemeente) beslissen over de te besteden middelen en het beleid van de wijk.

Lees meer >>


De Gebiedscoöperatie in Denemarken voor REFRAME bijeenkomst

Van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 mei was een team vanuit de Gebiedscoöperatie Westerkwartier aanwezig bij de Internationale REFRAME bijeenkomst in Ringsted (Denemarken). De Gebiedscoöperatie wil door middel van REFRAME de regionale voedselketen herstellen en wel op een grootschalige, duurzame en B2B manier. Naast de primaire productie willen we ook weer de verwerking in eigen regio.

Lees meer over de bijeenkomst >>

 

Wil je het REFRAME project blijven volgen, like dan de REFRAME facebookpagina. Op het REFRAME Online Resource Centre vind je alle best practices uit de verschillende landen.


Living Lab Zuidhorn: Ondernemen doe je niet alleen!

Op 16 mei organiseerde Living Lab Zuidhorn de meetup ‘Ondernemen doe je niet alleen’. Dit was het vervolg op een eerdere meetup voor zzp-ers. Een groep zzp-ers en andere belangstellenden bezochten onder andere twee locaties in de buurt waar ondernemers ruimten bieden voor werkplekken en bijeenkomsten. Andere ondernemers gaven een pitch over hun eenmanszaak. Een inspirerende bijeenkomst, waaruit eens te meer bleek hoeveel behoefte er onder zzp-ers is om ervaringen, tips en contacten met elkaar uit te wisselen, en elkaar te ontmoeten.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft onder haar leden en in haar netwerk ook zzp-ers. Daarnaast is er regelmatig sprake van studenten die als vervolg op het onderzoek dat zij bij de Gebiedscoöperatie doen de mogelijkheden van een start-up onderzoeken. Waar mogelijk ondersteunt de Gebiedscoöperatie deze initiatieven. Een voorbeeld daarvan is Green Business Consultancy Groningen, dat ondernemingen tijdelijk gratis subsidieadvies verleent (zie ook het bericht in onze nieuwsbrief van maart 2018). De Gebiedscoöperatie (gevoed vanuit de zzp-ers en aspirant zzp-ers binnen het netwerk) wil de komende tijd meer aandacht gaan besteden aan (het verbinden van) zzp-ers en starters. Houd onze nieuwsberichten hierover in de gaten!


Het Schuilingcongres

‘De aard van de bodem bepaalt het landschap’

Op 16 mei om 9.00 uur kwamen we aan bij het prachtige kerkje van Niehove waar het Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove gevestigd is. Hier werd het derde Schuilingcongres gehouden. We begonnen de dag met een kopje koffie met koek. Om half tien opende dagvoorzitter Willem Foorthuis het congres.
In het ochtendprogramma van het congres stond het thema ‘klimaatsverandering en zeespiegelstijging’ centraal, dat in combinatie met de door de gaswinning in Groningen extra versterkte bodemdaling voor veel discussie zorgde.

Na al deze zeer interessante informatie hebben we geluncht bij café Eisseshof (17e eeuw), er waren heerlijke broodjes met soep.

De middag werd gevuld met twee excursies. We zijn meegegaan met Mans Schepers (Groninger Instituut voor Archeologie – RUG), op de fiets door Middag-Humsterland met aandacht voor bodem, geomorfologie en cultuurhistorie. Er werden onderweg meerdere grondboringen gezet door Mans met veel uitleg over het ontstaan van het cultuurlandschap. Het was erg interessant!

Lees het volledige verslag inclusief toelichting op de verschillende presentaties >>